Broșura – ISO/IEC 17025 – Cerințe generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări

ISO/IEC 17025: 2017 specifică cerințele generale privind competența, imparțialitatea și funcționarea consecventă a laboratoarelor.

Standardul se aplică tuturor organizațiilor care desfășoară activități de laborator, indiferent de numărul de personal.

Clienții care beneficiază de serviciile laboratoarelor, autoritățile de reglementare, organizațiile și sistemele care utilizează evaluarea peer-assessment, organismele de acreditare și altele utilizează standardul ISO / IEC 17025: 2017 pentru validarea sau recunoașterea competenței laboratoarelor.

Standardul este în curs de adoptare la nivel național, urmând ca în scurt timp ASRO să anunțe data exactă.

Broșura în limba română este disponibilă aici