Împreună pentru eficiență energetică

ISO50009

Energia este esențială pentru organizații, dar adesea generează costuri semnificative atât pentru producerea energiei, cât și pentru mediu. Un sistem de management al energiei ajută organizațiile să își gestioneze mai bine consumul de energie, îmbunătățind astfel productivitatea.

Cel mai cunoscut sistem de management al energiei este ISO 50001.

Totuși, există nevoia unui sistem comun de management al energiei care să permită organizațiilor de toate tipurile și dimensiunile, inclusiv IMM-urilor schimbul de cunoștințe și resurse, precum și colaborarea la proiecte de economisire a energiei.

Noul standard ISO 50009 ajută organizațiile să-și partajeze cele mai bune practici pentru o eficiență energetică sporită.

ISO 50009Energy management systems – Guidance for implementing a common energy management system in multiple organizations are ca scop unificarea organizațiilor care au un element comun, cum ar fi furnizorul de energie, sectorul sau locația, pentru a-și putea optimiza consumul de energie în mod colectiv, indiferent de dimensiunea acestora.

Sistemul de management al energiei este un cadru de lucru care acoperă politica organizațională, țintele, planurile de acțiune și modalitățile de măsurare a progresului. Extinderea acestuia în mai multe organizații permite o colaborare și obiective comune care vor duce în cele din urmă la economii mai mari și la o eficiență energetică sporită.

Standardul ISO 50009 este suficient de flexibil pentru a putea fi utilizat practic în orice situație de către organizațiile care doresc să împărtășească un obiectiv comun de eficiență energetică, inclusiv între sectoare de activitate diferite ale companiilor mari.

Pentru mai multe informații sau pentru a achiziționa standardul  ISO 50009 (în limba engleză) vă rugăm să contactați biroul de vânzări ASRO (vanzari@asro.ro).