Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 14: Viața acvatică

Oceanele influențează –  prin temperatura acestora, reacțiile chimice produse în apă, curenții oceanici și viața acvatică – sistemele globale care fac din Terra un spațiu în care oamenii pot trăi. Gestionarea acestei resurse vitale este esențială pentru organismele vii în ansamblul lor și pentru a contrabalansa efectele schimbărilor climatice.

Peste trei miliarde de oameni depind de biodiversitatea marină – ca mijloc de subzistență. Cu toate acestea, astăzi observăm că 30% dintre bancurile de pești din lume sunt exploatate până la dispariție.

Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 14 – Viața acvatică vizează gestionarea durabilă și protejarea ecosistemelor marine și costiere împotriva poluării, precum și abordarea impactului acidificării oceanelor. Consolidarea conservării și utilizarea îndelungată a resurselor oceanului planetar prin apelul la dreptul internațional va contribui, de asemenea, la soluționarea unor probleme cu care se confruntă oceanele noastre.

SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare oferă o abordare structurată a gestionării aspectelor de mediu, costurilor și obligațiilor de conformitate. Acesta poate ajuta la prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine, în special din activitățile terestre, inclusiv resturile marine și poluarea cu nutrienți.

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări – e-mail: vanzari@asro.ro.