O încălțăminte electroizolantă bună poate face diferența

Standardul european SR EN 50321-1:2018, Lucrări sub tensiune. Încălțăminte pentru protecție electrică. Încălțăminte și galoși electroizolanți specifică cerințele și încercările necesare pentru încălțămintea de tip EIP, utilizată ca încălțăminte electroizolantă și galoși electroizolanți, care asigură protecția lucrătorilor împotriva șocurilor electrice și care se utilizează pentru lucrări sub tensiune sau în apropierea părților sub tensiune în instalații de până la 36 000 V c.a sau 25 000 V c.c.

Produsele concepute și fabricate în conformitate cu acest standard contribuie la securitatea utilizatorilor cu condiția ca acestea să fie folosite de persoane calificate, în conformitate cu metodele sigure de lucru și instrucțiunile de utilizare.

Încălțămintea electroizolantă și galoșii electroizolanți se clasifică în șase clase electrice în funcție de utilizarea lor pentru instalații electrice cu o tensiune nominală definită. De asemenea, ele se clasifică și în funcție de înălțimea pe care o au.

Standardul cuprinde o serie de cerințe neelectrice referitoare în general la înălțimea ansamblului superior, dar și cerințe electrice referitoare la încercările la tensiune alternativă și la încercările de ținere la tensiune în conformitate cu clasificarea sa electrică. Pentru aceste încercări standardul prevede tensiunea de încercare, curentul de încercare și tensiunea de ținere, ca și aparatura utilizată și modul în care se efectuează încercarea.

De asemenea, sunt prevăzute cerințele privind marcarea încălțămintei (ce conține marcajul și unde se aplică), ambalarea adecvată pentru transport, informațiile care trebuie furnizate de producător și modul de evaluare a conformității încălțămintei electroizolante sau a galoșilor electroizolanți după finalizarea fazei de producție.

Standardul cuprinde următoarele șase anexe:

Anexa A – Informații suplimentare pentru instrucțiunile de utilizare furnizate de producător (A.1 Depozitare, examinare înainte de utilizare și precauții în utilizare și după utilizare și A.2 Inspecția periodică);

Anexa B – Corespunzător lucrărilor sub tensiune; triunghi dublu (IEC- 60417-5216:2002-10);

Anexa C – Ordinea cronologică a încercărilor de tip;

Anexa D – Clasificarea defectelor și încercărilor care urmează a fi alocate;

Anexa E – Justificarea tipurilor de defecte;

Anexa ZZ – Relația dintre acest standard european și cerințele esențiale ale Regulamentului 425/2016/CEE care urmează să fie acoperite.