Calitatea semnalelor audio și video este indispensabilă interpretărilor simultane

În cazul interpretării simultane, semnalul audio constituie cea mai importantă sursă de informație a interpretului. Imaginea vorbitorului și cea a tuturor materialelor vizuale folosite în timpul conferinței sunt aproape la fel de importante.

Noile tehnologii permit diverse forme de semnale audio și video, fiind folosite la ora actuală din ce în ce mai mult pentru a transmite sunetul și imaginea către interpreți. Calitatea acestora determină condițiile activității interpreților. Modul de transmitere a sunetului și imaginii este foarte important și se recomandă ca cerințele aferente să fie standardizate.

ISO a elaborat patru standarde privind interpretarea simultană, care la rândul lor au fost adoptate ca standarde române.

Standardul SR EN ISO 20108:2018, Interpretare simultană. Calitatea și transmiterea semnalelor audio și video. Cerințe stabilește cerințele privind calitatea și transmisia semnalului audio-video către interpreți și precizează caracteristicile semnalelor audio-video. Componentele sistemelor convenționale destinate activității de interpretare sunt specificate în ISO 20109. Alături de cabinele fixe (ISO 2603) sau mobile (ISO 4043), aceste sisteme destinate activității de interpretare formează mediul de lucru al interpreților. Pe lângă stabilirea cerințelor pentru interpretarea la fața locului, în cazul căreia participanții (vorbitorii și membrii asistenței) și interpreții se află în același loc, acest document specifică cerințele și pentru diverse situații de interpretare la distanță în care interpreții nu se află în același loc cu unul sau cu mai mulți dintre participanții la conferință.

Acest document se adresează de asemenea producătorilor și furnizorilor de echipamente pentru interpretare simultană, precum și personalului tehnic.

Standardul SR EN ISO 20109:2017, Interpretare simultană. Echipament. Cerințe, adoptat prin anunț, specifică cerințele pentru echipamentele utilizate pentru interpretarea simultană, pornind de la cerințele generale până la cerințele specifice elementelor echipamentului.

De asemenea, sunt definite și cerințe suplimentare privind  funcționarea sistemului, accesibilitatea și  mobilierul din cabină.

Pe de altă parte, standardele SR EN ISO 2603:2017, Interpretare simultană. Cabine permanente. Cerințe și SR EN ISO 4043:2017, Interpretare simultană. Cabine mobile. Cerințe, ambele adoptate prin anunț, oferă cerințe și recomandări pentru construirea/fabricarea cabinelor fixe și mobile Aceste standarde asigură de asemenea utilizarea și accesibilitatea cabinelor pentru toți interpreții, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale. Cele două standarde abordează aspecte privind izolarea fonică, comunicarea vizuală bună între interpreți și participanții la eveniment și condițiile de muncă adecvate pentru interpreți, ale căror cabine constituie locul lor de muncă.

Toate cele patru standarde precizează cerințele relevante atât pentru calitatea și transmisia sunetelor și imaginilor furnizate interpreților, cât și pentru echipamentele necesare în cabine, săli de conferință și amplasamente la distanță.