Calitatea instalațiilor de gaz este un element important în garantarea securității acestora

Datorită liberalizării pieței de gaz și de servicii din Europa și a necesității de a reduce potențialele obstacole din calea comerțului, este important să se elaboreze standarde care să beneficieze de o recunoaștere reciprocă și care să se refere la proiectarea, instalarea, inspecția și mentenanța rețelei de conducte și a aparatelor situate în aval de punctul de livrare, inclusiv un model de evaluare a competențelor, destinat operatorilor de gaz și companiilor implicate în acest sector.

 

Calitatea și securitatea instalațiilor de gaz sunt asigurate, în general, de către operatori, instalatori și inspectori competenți care respectă reglementările tehnice, programele de inspecție și de mentenanță și normele cu privire la inspecțiile de securitate a muncii.

Raportul tehnic SR CEN/TR 16940:2018, Instalații de gaz de uz casnic. Recomandări pentru securitate oferă recomandări pentru a asigura calitatea și securitatea instalațiilor de gaz de uz casnic. Acesta se referă la lucrările din rețeaua de conducte, la activitățile de instalare a aparatelor, de punere în funcțiune a sistemelor de alimentare cu aer de ardere și de evacuare a produselor de ardere asociate, de inspecție și de mentenanță efectuate de operatori.

Acest document stabilește cerințe care au o influență importantă asupra securității în utilizarea gazelor, făcând referiri la :

a) calitatea și securitatea elementelor instalațiilor de gaz și aparatelor cu gaz și cerințele generale pentru lucrările la rețeaua de conducte;

b) calitatea lucrărilor de construcție, având în vedere alegerea elementelor și echipamentelor care trebuie să fie conforme cu directiva referitoare la aparatele cu gaz și să poarte marcajul CE, cerințele pentru spațiile dedicate în funcție de tipul aparatelor;

c) calitatea punerii în funcțiune a instalațiilor de gaz;

d) inspecția și mentenanța instalațiilor de gaz și aparatelor cu gaz care se efectuează periodic;

e) cerințele pentru competența operatorilor care trebuie să fie capabili să trateze coerent aceste cerințe esențiale, să aibă cunoștințe și abilități practice suficiente și să dispună de o experiență adecvată pentru a efectua lucrările necesare, în deplină securitate, acordând atenție deosebită bunelor practici de lucru.

Pentru a sprijini și încuraja circulația operatorilor dintr-o țară în alta, este posibil să se aibă în vedere crearea unui cadru de recunoaștere reciprocă aprobat de toate statele membre. O descriere a cadrului de recunoaștere reciprocă este prevăzută în recomandările oferite la sfârșitul acestui document.

Raportul tehnic cuprinde și o anexă referitoare la coerența între tipurile de aparate cu gaz și sistemele de ventilație/de evacuare a gazelor arse. Anexa are în vedere trei tipuri de aparate cu gaz:

  • Tip A – Aparate care nu sunt destinate conectării la o conductă sau la un dispozitiv de evacuare a gazelor arse în exteriorul încăperii în care acestea sunt instalate;
  • Tip B – Aparate care sunt destinate conectării la o conductă de evacuare a gazelor arse în exteriorul încăperii în care acestea sunt instalate. Aerul pentru ardere este preluat direct din încăpere;
  • Tip C – Aparate pentru care circuitul de ardere este etanș în raport cu încăperea în care acestea sunt instalate.