O Europă durabilă, un viitor durabil – standardizarea europeană sprijină Președinția Finlandeză la Consiliul Uniunii Europene

Bruxelles, 3 iulie 2019 – La 1 iulie 2019, Finlanda a preluat Președinția Consiliului Uniunii Europene pentru a treia oară de la aderarea sa la UE în anul 1994. În următoarele șase luni obiectivul Finlandei este să susțină competitivitatea și incluziunea socială în cadrul UE, sub deviza oficială „O Europă durabilă, un viitor durabil”.

Obiectivul-cheie al programului președinției finlandeze este durabilitatea. Accentul va fi pus pe eforturile de a poziționa UE ca lider în lupta împotriva schimbărilor climatice, prin integrarea unor politici climatice în toate deciziile luate care, astfel, vor facilita tranziția spre o economie circulară completă.

Guvernul Finlandez a identificat, de asemenea, următoarele priorități – Piața Unică, comerțul liber bazat pe reguli și reglementări actualizate – care fac o Uniune Europeană competitivă. Pentru realizarea acestor obiective, ar trebui să se pună accentul pe dezvoltarea pe deplin a capacităților europene de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare.

Comitetul European pentru Standardizare (CEN), Comitetul European pentru Standardizare Electrotehnică (CENELEC) și membrii lor naționali finlandezi SFS și SESKO felicită Finlanda pentru această oportunitate istorică de a contribui la dezvoltarea UE și se angajează să contribuie la prioritățile Președinției prin dezvoltarea unor standarde care să promoveze cercetarea, dezvoltarea și inovarea, beneficiind în același timp de avantajele digitalizării.

Standardele europene au avut întotdeauna o contribuție esențială la dezvoltarea și consolidarea Pieței Unice, facilitând accesul cetățenilor, companiilor și al instituțiilor la bunuri și produse de calitate, și în același timp să poată beneficia de servicii egale pe teritoriul UE.

Peste 90.000 de experți din cadrul Sistemului European de Standardizare elaborează standarde europene armonizate, care contribuie la punerea în aplicare a legislației UE, la asigurarea bunăstării cetățenilor săi și la atenuarea schimbărilor climatice.

Aceste priorități se regăsesc și în Declarația comună CEN și CENELEC „Standardele construiesc încrederea”. Declarația evidențiază modul în care standardele pot ajuta economia Europeană să devină o economie competitivă, mai inteligentă și mai durabilă în beneficiul tuturor cetățenilor săi.

Standardele susțin o piață unică globală și orientată spre viitor și o Europă sigură

Asigurarea eficienței Pieței Unice are o importanță strategică pentru UE și pentru cei 500 de milioane de cetățeni ai săi: aprofundarea acesteia necesită o abordare din ce în ce mai cuprinzătoare și orientată spre viitor, care să reunească politicile digitale, concurențiale, industriale și comerciale. Sistemul european de standardizare, datorită incluziunii și abordării bazate pe consens, are o contribuție importantă la toate prioritățile din cadrul Pieței Unice.

Unul dintre domeniile principale pentru continuarea și aprofundarea Pieței Unice și pentru eliberarea potențialului de creștere al Europei este sectorul serviciilor. În era digitală bazată pe transferurile de date, oferirea de către companii a unor servicii digitalizate, prin integrarea produselor și a serviciilor, duce la evoluția rapidă a multor modele de afaceri spre un mecanism bazat pe servicii. Pentru a îmbunătăți Piața Unică a serviciilor, este necesară acordarea unei atenții sporite promovării serviciilor digitale și a eliminării barierelor din calea comerțului transfrontalier în domeniul acestora. Astfel de activități au fost inițiate în ultimii ani de CEN sub conducerea SAGS (Comitetul strategic consultativ CEN privind serviciile), care are sarcina de a implementa un plan strategic pentru standardizarea serviciilor.

Un alt domeniu în care standardele pot contribui la atingerea priorităților UE este securitatea informatică. CEN și CENELEC, prin comitetele tehnice, permit experților europeni din toate domeniile să dezvolte standarde de securitate bazate pe consens, care completează legislația europeană. Câteva exemple ale activității de standardizare sunt Forumul Sectorial pentru Securitate, care a fost creat recent, și comitetul tehnic comun CEN-CENELEC TC 13 „Securitate cibernetică și protecția datelor”.

Standardizarea europeană sprijină o politică comercială ambițioasă, deschisă și bazată pe reguli.

Actualele tensiuni comerciale internaționale determină o creștere a incertitudinii în economia globală dar și în rolul jucat de Europa în cadrul acesteia. Astfel, este esențial ca UE să apere multilateralismul și normele comune și să se opună abordărilor închise sau unor bariere comerciale.

Standardele europene sprijină comerțul liber, reducând barierele comerciale și ajutând accesul bunurilor și serviciilor europene pe piața mondială. Într-adevăr, puterea sistemului european de standardizare constă în acordurile pe care acestea le au cu organizațiile internaționale de standardizare (ISO și IEC), dar și în munca fructuoasă întreprinsă pentru promovarea standardelor globale. CEN și CENELEC, alături de membrii organismelor naționale de standardizare prin colaborarea cu Organizațiile Internaționale de Standardizare (ISO și IEC), iau act de necesitatea de a consolida eforturile pentru a putea asigura soluții rapide și rentabile de standardizare pentru toate părțile interesate. Au fost înregistrate progrese notabile privind alinierea CEN cu ISO și a CENELEC cu IEC pentru a face un sistem de standardizare mai coerent și mai accesibil pentru toți actorii europeni. Mai mult, în anul 2018, au fost lansate cinci parteneriate internaționale prioritare cu țări din Africa și din Golful Persic, China, Japonia, India pentru a facilita comerțul internațional.

„Sistemul european de standardizare, bazat pe o abordare voluntară și incluzivă, și-a demonstrat deja puterea în susținerea eforturilor de elaborare a politicilor UE”,  a declarat Elena Santiago Cid, Directorul General al CEN-CENELEC.

„Comunitatea de standardizare este pregătită să coopereze, în spiritul întregului cadru legislativ: CEN și CENELEC, împreună cu organizațiile de standardizare finlandeze, SFS și SESKO, așteaptă cu nerăbdare să se implice împreună cu Președinția finlandeză pentru a ajuta Europa să își respecte promisiunea”, a mai spus doamna Elena Santiago Cid.