Standardele BIM, acum în limba română

La nivel mondial, industria construcțiilor se află în plină expansiune, aducând în prim-plan proiectele globale de construcții și necesitatea unor instrumente eficiente, precum Building Information Modelling (BIM).

BIM (Building Information Modelling) este un instrument digital, un proces de creare și utilizare a unor informații coordonate, consecvente și calculabile, despre un proiect de construcții.

BIM oferă arhitecților, inginerilor și profesioniștilor din domeniul construcțiilor capacitatea de a planifica, a proiecta și a gestiona mai eficient proiectele de construcție. BIM devine din ce în ce mai popular, creând astfel necesitatea unui cadru internațional care să permită industriei să colaboreze în cadrul proiectelor dincolo de granițele naționale.

Organismul Național de Standardizare a publicat versiunea română a standardelor BIM (Building Information Modelling) SR EN ISO 19650-1:2019, Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 1: Concepte şi principii și SR EN ISO 19650-2:2019, Organizarea informațiilor în format digital despre clădiri şi lucrări de geniu civil, utilizând modelarea informației construcției (BIM). Managementul informațiilor utilizând modelarea informației construcției. Partea 2: Etapa de livrare a activelor.

Aceste standarde nu înseamnă doar o colaborare mai eficientă în proiecte, ci permit proiectanților și contractorilor care lucrează pentru toate tipurile de lucrări de construcții să aibă un management mai clar și mai eficient al informațiilor.

Standardele au fost elaborate în cadrul comitetului tehnic ASRO/CT 335, BIM și sustenabilitatea mediului construit, comitetul tehnic național oglindă pentru comitetul european de standardizare CEN/TC 442, Building Information Modelling.

La elaborarea acestora au contribuit financiar: CONSOFT Romania, Novart Engineering, Graitec Romania, Allbim Net, Holcim Romania și Asociația Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri (AICPS).

Cele două standarde pot fi pot fi achiziționate de la ASRO, Serviciul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.