Noul standard SR EN ISO 19011:2018 aduce auditarea sistemelor de management la un nou nivel

A fost publicată versiunea română a standardului SR EN ISO 19011:2018, Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management, standard ce oferă o abordare uniformă și armonizată, permițând în același timp o auditare eficientă a mai multor sisteme.

Sistemele de management ajută organizațiile să-și atingă obiectivele, iar auditarea acestora are scopul de a aprecia eficacitatea implementării lor.

 

Standardele pentru sisteme de management cresc în popularitate, deoarece organizațiile văd eficiența aplicării lor în atingerea obiectivelor. De la managementul calității sau al energiei, până la siguranța alimentară sau a traficului, lista standardelor care vizează susținerea organizațiilor în procesul de implementare a unor sisteme eficiente de management devine tot mai lungă.

Pentru a obține cele mai bune rezultate dintr-un sistem de management și pentru a asigura o îmbunătățire continuă, trebuie efectuate audituri periodice. Nu este o sarcină ușoară, mai ales în cazul în care există mai multe sisteme de management implementate. Totuși, noua ediție a standardului, încearcă să faciliteze această activitate.

Standardul SR EN ISO 19011:2018 furnizează îndrumări pentru toate tipurile și mărimile de organizații și audituri, în diferite domenii de activitate și la scări diferite, inclusiv pentru cele efectuate de echipe mari de audit, caracteristice organizațiilor mai mari, dar și pentru audituri efectuate de un singur auditor, în organizații mari sau mici. Aceste îndrumări ar trebui adaptate, după caz, domeniului de activitate, complexității și amplorii programului de audit.

Standardul se concentrează pe audituri interne (de primă parte) și pe audituri efectuate de organizații la furnizorii lor externi și la alte părți interesate externe (de secundă parte). Acest document poate fi util de asemenea pentru audituri externe efectuate pentru alte scopuri decât certificarea de terță parte a sistemelor de management. Standardul SR EN ISO/CEI 17021-1:2015, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe furnizează cerințe pentru auditarea sistemelor de management pentru certificarea de terță parte, dar prezentul document poate să furnizeze îndrumări suplimentare utile.

El este destinat a fi aplicat unui spectru larg de potențiali utilizatori, inclusiv auditori, organizații care își implementează sisteme de management și organizații care au nevoie să efectueze audituri ale sistemelor de management din motive contractuale sau reglementate. Utilizatorii acestui document pot, totuși, să aplice aceste îndrumări în elaborarea propriilor cerințe referitoare la audit. Îndrumările din acest standard pot fi utilizate de asemenea în scopul declarației pe propria răspundere și pot fi utile organizațiilor implicate în instruirea auditorilor sau certificarea persoanelor.

Standardul cuprinde îndrumări referitoare la coordonarea unui program de audit, la planificarea și efectuarea auditurilor sistemelor de management, precum și la competența și evaluarea unui auditor și a unei echipe de audit.

Pentru comenzi: