Marcajul CE

Ce anume au în comun telefonul mobil, frigiderul din bucătărie, televizorul sau ursulețul de pluș al copilului dvs.? Dacă aceste produse sunt cumpărate din Spațiul Economic European (SEE) acestea vor avea inscripționat pe etichete inițialele CE, care reprezintă marcajul conformității europene.

Marcajul CE este un marcaj obligatoriu pentru anumite produse care sunt introduse sau circulă în SEE și pe piața Turciei, indiferent dacă acestea sunt fabricate în interiorul sau în exteriorul acestor spații. Acest marcaj este utilizat pentru a indica faptul că produsele au fost evaluate de producător și că acestea sunt conforme cu legislația europeană aplicabilă. Iar noi, consumatorii, le recunoaștem deoarece le întâlnim pe multe dintre produsele pe care le folosim zi de zi.

Atunci când vedem inscripționat acest marcaj pe produsele pe care le folosim, ne putem asigura că acestea respectă specificațiile de siguranță și sănătate ale consumatorului și pe cele de protecție a mediului stabilite la nivelul Uniunii Europene.  

Marcajul CE este obligatoriu doar în cazul produselor pentru care există specificații UE – produsele trebuie să respecte toate cerințele relevante. Acesta nu se va aplica produselor pentru care nu există specificații la nivelul UE.

Cei care sunt răspunzători pentru declararea conformității produselor cu cerințele în vigoare sunt chiar producătorii, care, înainte de a aplica marcajul CE, trebuie:

  • Să garanteze conformitatea cu toate cerințele aplicabile la nivelul Uniunii Europene;
  • Să evalueze produsul (singur sau cu ajutorul unui organism de certificare – verificați normele pe categorii de produse);
  • Să întocmească dosarul tehnic al produsului;
  • Să redacteze și să semneze declarația UE de conformitate.

În cazul în care produsul este testat de un organism notificat, marcajul CE va fi însoțit de numărul de identificare al respectivului organism de certificare. Dacă producătorul este cel care aplică marcajul, atunci acesta trebuie să verifice conformitatea produsului la cerințele tehnice.

Marcajul CE trebuie să fie vizibil, lizibil și imposibil de șters! Acesta:

  • Trebuie să conțină inițialele CE;
  • Cele două litere trebuie să aibă aceeași dimensiune verticală;
  • Să nu fie mai mici de 5 mm, cu excepția cazului în care se specifică altceva în cerințele relevante referitoare la produs;
  • Marcajul CE poate lua forme diferite (culoare, litere pline sau goale), cu respectarea proporțiilor acestora.

Dacă marcajul CE nu poate fi aplicat direct pe produs, acesta poate fi indicat pe ambalaj sau pe documentele însoțitoare.

Puteți să descărcați fișierele de imagine pentru marcajul CE de pe portalul DG GROW.

La nivelul UE, standardizarea joacă un rol esențial în funcționarea corectă și eficientă a pieței unice sprijinind directivele și regulamentele europene corespunzătoare, dar și libera circulație a produselor în Spațiul Economic European.

Deși aplicarea standardelor este voluntară, iar producătorii trebuie să aleagă dacă le aplică sau nu produselor lor, există și anumite situații în care aplicarea unui standard poate deveni obligatorie printr-o reglementare din considerente de protecție a vieții, sănătății, securității și intereselor consumatorilor sau a mediului înconjurător.

La nivel național, ASRO/CT 374 – Evaluarea conformității, este comitetul tehnic care se ocupă cu standardizarea în domeniul studiului mijloacelor de evaluare a conformității, a pregătirii documentelor referitoare la practica și funcționarea evaluării conformității, participarea la elaborarea documentelor referitoare la principiile și practica evaluării conformității.

Pentru mai multe informații privind activitatea de standardizare de la nivel național și implicarea în standardizare accesați rubrica Implicare/Implicare în standardizare/ Deveniți membru CT sau luați legătura cu dna Diana Iorga, Expert Standardizare CT 374 (diana.iorga@asro.ro).