Noua ediție a Ghidului ISO/IEC 76

De la un an la altul, sectorul serviciilor atrage din ce în ce mai mulți lucrători, buna funcționare a acestui sector și competitivitatea fiind esențiale pentru creșterea economică și crearea unor noi locuri de muncă în lume.

În prezent, fiecare industrie este atinsă într-o măsură mai semnificativă sau nu de servicii. De la sistemul medical la turism, de la brutării și restaurante la industria construcțiilor, serviciile de bună calitate au ca rezultat o mai mare încredere pe piață și rezultate mai bune în afaceri.

Având în vedere faptul că cei care se folosesc de servicii sunt consumatorii, luarea în considerare a nevoilor acestora a devenit vitală. Acesta este și scopul Ghidului internațional ISO/IEC 76 Elaborarea standardelor pentru servicii. Recomandări pentru abordarea problemelor consumatorilor, a cărui nouă ediție tocmai a fost publicată.

Acest ghid îi ajută pe experții care elaborează standarde pentru sectorul serviciilor să ia în considerare diferitele nevoi și așteptări ale consumatorilor. Practic acesta intenționează să aducă consumatorul în prim-planul activității de standardizare din acest domeniu. În plus, această nouă ediție a ghidului, aduce concepte noi în atenția experților, precum cele opt principii de bază ce privesc drepturile consumatorului internațional.

Arnold Pindar, co-convenor al grupului de lucru care s-a ocupat de elaborarea acestui ghid, a mărturisit că, deși există multe coduri de practică în diverse industrii din sectorul serviciilor, acestea nu au fost întotdeauna elaborate din punctul de vedere al consumatorului și consideră că este esențial ca interesele consumatorilor să se afle în centru standardelor pentru servicii.

În plus, acesta a declarat că „Ghidul ISO/IEC 76 ajută organismele de standardizare să ia în considerare întregul spectru al consumatorilor și nevoile acestora, inclusiv pe cele ale copiilor, ale persoanelor cu dizabilități, a celor aparținând unor categorii etnice și culturale diferite și a celor aflate în situații vulnerabile din cauza circumstanțelor personale” și a specificat că noua ediție a ghidului oferă un set comun de elemente care poate fi aplicat în cadrul tuturor tipurilor de servicii din lume.

Ghidul a fost elaborat în cadrul Comitetului ISO pentru Politica în domeniul Consumatorului (ISO/COPOLCO) în colaborare cu IEC și poate fi achiziționat prin Departamentul Vânzări al ASRO (vanzari@asro.ro).