Biodiversitatea – esențială pentru umanitate!

Biodiversitatea se referă la bogăția mediului natural, de la animale și plante la habitatelor și genelor acestora și vine în sprijinul organismelor vii, din rândul cărora facem parte și noi.

Conservarea biodiversității a devenit o problemă etică, economică și globală. Pierderea diferitelor specii de plante și animale reprezintă o amenințare pentru întreaga lume, ecosistemul producând mai puțin și devenind mai vulnerabil. Politicile din prezent subliniază:

  • recunoașterea internațională a pierderii pe scară largă a biodiversității;
  • necesitatea de a accelera căutarea de soluții noi pentru conservarea acesteia, redresarea și utilizarea sa într-un mod durabil.

În acest sens, la nivel internațional s-a propus înființarea unui nou comitet tehnic care să se ocupe de standardizarea în domeniul biodiversității. Acesta va avea scopul de a elabora cerințe, principii, orientări și instrumente de sprijin pentru toate organizațiile relevante și pentru a spori contribuția acestora la dezvoltarea durabilă.

Întrucât biodiversitatea devine o problemă majoră, o serie de comitete tehnice internaționale au elaborat deja standarde care iau în considerare aspecte legate de biodiversitate (precum este actuala serie ISO 14000 privind managementul mediului), dar care nu fac referire numai la aceasta.

Astfel, se observă tot mai mult necesitatea unui pachet de standarde care să fie axat numai pe biodiversitate, și care va reprezenta, prin urmare, activitatea noului comitet tehnic.

Părțile interesate care vor putea participa la elaborarea sau aplicarea standardelor pentru biodiversitate sunt:

  • Autoritățile naționale – noile standarde vor sprijini organizațiile să își îndeplinească angajamentele, să integreze așteptările societății și să consolideze practicile actuale în materie de colectare și schimb de date privind biodiversitatea;
  • Autoritățile locale – setul de standarde va contribui la punerea în aplicare a cerințelor, orientărilor și instrumentelor de sprijin adaptate teritoriilor lor;
  • Asociațiile de protecție a mediului – viitoarele standarde le va pune la dispoziție un instrument de dialog pentru promovarea biodiversității ca valoare specifică și de neînlocuit;
  • Consumatorii – standardele pentru biodiversitate vor contribui la promovarea produselor asociate acțiunilor specifice care vizează conservarea, redresarea și utilizarea durabilă a biodiversității;
  • Mediul de afaceri – viitoarele standardevor permite mediului de afaceri să înțeleagă și să evalueze legăturile dintre activitățile lor și biodiversitate, să promoveze aspecte legate de biodiversitate în procesele lor strategice etc.

Așadar, deși există standarde la nivel internațional care abordează unele aspecte legate de biodiversitate, până în prezent nu s-a realizat încă nicio activitate specifică de standardizare în acest domeniu.

Pentru activitatea noului comitet tehnic, vor fi luate în considerare standardele existente care sunt direct legate de obiectivele de dezvoltare durabilă.

De asemenea, activitatea acestui comitet tehnic va contribui și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale O.N.U. într-un mod mai eficient și mai integrat.

Data limită pentru a putea vota această propunere este 20 mai 2020.

Dacă sunteți interesați de activitatea propusă în acest comitet tehnic, contactați-ne la adresa asro@asro.ro.

Vă așteptăm să dezvoltăm împreună acest domeniu!