SR ISO 37000 – primul standard internațional pentru buna guvernanță a organizațiilor

Trăim într-o epocă profund diferită de cele anterioare, aflată într-o continuă schimbare, iar liderii companiilor trebuie să se asigure că organizațiile pe care le conduc sunt sustenabile și pot face față tuturor provocărilor.

O bună guvernanță nu creează numai încredere, ci îmbunătățește performanța afacerilor și contribuie la integritatea socială și de mediu a companiilor.

Recent, a fost publicat standardul SR ISO 37000:2021Guvernanța organizațiilor. Îndrumări care oferă organizațiilor instrumentele necesare  pentru a funcționa eficient, etic și responsabil.

Standardul a fost elaborat de experți din 70 de țări și constituie o referință unică, acceptată la nivel global pentru toate tipurile de organizații, indiferent de dimensiune, tip sau locație.

România, prin ASRO, a participat activ la elaborarea standardului ISO 37000 la nivel internațional.

O bună guvernare nu numai că încurajează un mediu de încredere, transparența și responsabilitatea, ci ajută și la alinierea scopului unei organizații cu interesele societății, construind relații puternice cu părțile interesate, gestionând și menținând în mod eficient resursele sale.

Astfel buna guvernare pune bazele succesului pe termen lung al organizațiilor și se asigură că acestea contribuie la protecția și restaurarea sistemelor sociale, economice și de mediu.

SR ISO 37000 definește buna guvernare ca un sistem centrat pe persoană prin care o organizație este dirijată, supravegheată și trasă la răspundere pentru atingerea scopului definit într-o manieră etică și responsabilă.

Standardul clarifică rolurile distincte, dar integrate, pe care organele de conducere și managementul le joacă într-o organizație și stabilește un limbaj, principii și practici comune care se aplică tuturor tipurilor de organizații.

„Misiunea multor organe de conducere este în continuă expansiune și din ce în ce mai complexă. Cu toate acestea, standardul ISO 37000 îi va ajuta să-și atingă scopul printr-un cadru de lucru și un sistem integrat de guvernanță care împuternicește toate grupurile de conducere din cadrul organizației.”, a declarat dl. Axel Kravatzky coordonatorul grupului de experți care a elaborat standardul.

Pentru mai multe informații sau pentru a achiziționa standardul SR ISO 37000 (cu versiune în limba engleză) vă rugăm să contactați biroul de vânzări ASRO (vanzari@asro.ro).