Masteranzii de la Universitatea „Dunărea de Jos” – implicați în activitatea de standardizare

De câțiva ani, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a introdus în cadrul programului de Masterat – Modelare și simulare în ingineria mecanică – cursul Elemente de standardizare.

Cursul este predat cu răspundere și pasiune de către doamna  Prof. dr. ing. Lorena Deleanu de la Departamentul de Inginerie Mecanică, Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și vicepreședinte ASRO, luând în considerare faptul că toți specialiștii din domeniul ingineriei mecanice au nevoie de standarde pentru proiectarea, producția, verificarea și certificarea de produse și servicii distincte.

Prin activitățile de curs şi laborator, disciplina își propune să asigure viitorilor ingineri mecanici cunoștințe, abilități și competențe pentru:

 • asigurarea cunoștințelor generale în domeniul normării şi standardizării;
 • cunoașterea metodelor de aplicare a standardelor;
 • crearea unor abilități pentru o evaluare a soluțiilor de implementare şi/sau respectare a standardelor;
 • dezvoltarea aptitudinilor privind luarea unor decizii pentru acțiuni corective referitoare la evitarea sau nerespectarea acestora, prin intermediul comunicării cu organismele implicate în activitatea de standardizare, normare, audit etc.

Scopul cursului este acela de a pregăti absolventul pentru integrarea într-un colectiv de specialiști (din cercetare, producție sau certificare) prin:

 • manifestarea unor atitudini pozitive şi responsabile față de domeniul științific;
 • cultivarea unui mediu științific centrat pe valori şi responsabilitate;
 • valorificare optimă şi creativă a propriului potențial în activitățile științifice;
 • implicarea în dezvoltarea instituțională şi în promovarea inovațiilor științifice;
 • angajarea în relații de parteneriat cu alte persoane/instituții cu responsabilități similare;
 • propria dezvoltare profesională.

Acest curs dezvoltă, de asemenea, și competențe transversale:

 • munca în echipă, temele presupunând traducerea sau verificarea unor standarde de interes pentru echipa formată, sub îndrumarea profesorului;
 • dezvoltarea vocabularului în domeniul ingineriei mecanice într-o limbă străină (studenții preferă engleza, deși am avut și câțiva care cunoșteau franceza sau rusa).

Cursul oferă informații despre ASRO – Organismul Național de Standardizare, organizațiile internaționale de standardizare (ISO și IEC), cele europene (CEN și CENELEC), dar și despre elaborarea și aplicarea standardelor.

Între ASRO și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați există un acord de colaborare privind implicarea studenților în activitatea de standardizare (prin traduceri și verificări).

Aceștia au tradus în cadrul cursului 12 standarde și proiecte de standarde de la nivel european și internațional, printre care se regăsesc:

 • EN 927-13:2019Vopsele și lacuri. Materiale de acoperire și sisteme de acoperire pentru lemn la exterior. Partea 13. Evaluarea rezistenței la impact a unui strat de acoperire pe un substrat de lemn;
 • EN 16303:2020 – Dispozitive de protecție la drumuri. Proces de validare și verificare pentru utilizarea încercărilor virtuale în încercările la impact ale dispozitivului de reținere a vehiculelor;
 • EN 15719:2015 – Obiecte sanitare. Căzi de baie fabricate din folii acrilice/ABS coextrudate, modificate la impact. Cerințe și metode de încercare.

La seminare, sunt oferite teme de interes pentru locul de muncă pe care unii masteranzi îl au deja sau pentru un domeniu care îi interesează în mod special (cum ar fi, pentru rezolvarea temei de disertație). Spre exemplu, unul dintre studenți a fost interesat de metodele de încercare ale benzilor transportoare de cauciuc, utilizate pe platforma combinatului siderurgic.

Față de anii anteriori, pandemia a încurajat atât corpul profesoral, cât și pe studenți să găsească modalități noi de comunicare la distanță.

A fost folosită platforma Teams, au fost discutate și împărtășite rezolvări ale temelor, ciorne, comentarii pe adresele de e-mail și chiar la telefon. În ciuda constrângerilor și stresului inerent al acestei situații deosebite privind siguranța sanitară, s-a reușit, împreună cu studenții, să se rezolve temele propuse pentru disciplina Elemente de standardizare.

Urăm, pe această cale, felicitări studenților masteranzi care au promovat, în sesiunea din vară, disciplina Elemente de standardizare – în cadrul programului de masterat Modelare și simulare în ingineria mecanică, anul I, seria 2020-2021 și le urăm mult succes în cariera profesională:

Atanasiu Sorin, Barbu Ovidiu, Burloiu Dorin, Căluian Nicoleta, Chelban Ruslan, Dochiu Ionuț, Ganea Dan Cristian, Goraș Alin Andrei, Gosav Mălina, Hem Roxana, Hristu Marius, Mardare Roxana Andreea, Necula Mihaela, Nenciu Alexandru, Ștefu Emanuel Laurențiu, Ungureanu Andreea și Untilov Constantin.