Investigațiile criminalistice, mai sigure cu ajutorul standardelor

Elaborarea standardelor internaționale în domeniul criminalisticii este importantă pentru sporirea fiabilității, transparenței și încrederii în probele medico-legale. Standardele vor armoniza practicile de lucru și vor ajuta laboratoarele de criminalistică din țări diferite să colaboreze în cazul unor investigații transfrontaliere.

De asemenea, standardele vor facilita schimbul de rezultate, informații medico-legale, inclusiv partajarea bazelor de date între laboratoarele criminalistice pentru a se asigura că serviciile acestora sunt conforme.

Standardizarea modului în care sunt colectate, analizate, interpretate și raportate probele de la locul unei investigații criminalistice este esențială pentru o abordare comună a modului de utilizare a acestora.

Problemele recent apărute în criminalistică ilustrează avantajele pe care le-ar putea oferi standardele în acest domeniu, în special în științele de potrivire și interpretare a modelului ADN din probele prelevate din analiza părului, oaselor sau a amprentelor digitale.

Conformitatea cu o serie de standarde relevante pentru aplicarea legii și disciplina criminalistică poate da siguranța că metodologiile sunt solide, repetabile și valide. Aceasta vor avea o influență directă asupra calității probelor științifice prezentate în instanțe și ar crește probabilitatea de a avea rezultate în justiție.

În acest context, Organizația Internațională de Standardizare (ISO) a elaborat standardele ISO 21043-1:2018, Criminalistică. Partea 1: Termeni şi definiții și ISO 21043-2:2018, Criminalistică. Partea 2: Recunoașterea, înregistrarea, colectarea, transportul și depozitarea probelor.

Standardul 21043-2:2018 specifică cerințele procesului criminalistic și se concentrează pe recunoașterea, înregistrarea, colectarea, transportul și stocarea probelor medico-legale. Acesta include cerințe pentru evaluările și examinările de la locul crimei, dar se aplică și activităților care se desfășoară în cadrul laboratoarelor. Standardul include și cerințe de calitate.

Standardul SR EN ISO 21043-1:2019, privind termenii și definițiile din domeniul criminalisticii a fost adoptat de ASRO ca standard român. Cele două standarde pot fi achiziționate de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.

Foto: WorldSkills UK on Foter.com / CC BY