Informați-vă gratuit !

ASRO publică lunar Buletinul Standardizării pe site-ul www.asro.ro. Buletinul standardizării este un  instrument de informare gratuit care cuprinde informații privind standardizarea națională, europeană și internațională, prin publicarea listelor cu standardele române, europene și internaționale care au fost aprobate în luna anterioară și a listelor cu proiectele intrate în anchetă publică.

Asupra proiectelor de standarde (naționale, europene și internaționale) poate face observații orice persoană fizică sau juridică. Proiectele pot fi obținute de la ASRO, contracost, precizând indicativul și titlul proiectului. Observațiile se transmit către Asociația de Standardizare din România pe adresa de e-mail standardizarea@asro.ro până la termenul indicat după fiecare proiect, termen care reprezintă sfârșitul anchetei publice.

Membrii comitetelor tehnice primesc gratuit proiectele standardelor care aparțin domeniului comitetului tehnic respectiv. Membrii comitetelor tehnice au posibilitatea să-și aducă contribuția la standardizarea națională, europeană sau internațională, să cunoască în avans informațiile propuse pentru a fi incluse în standarde, putând astfel lua măsurile care se impun. Totodată, participarea activă la lucrările comitetelor tehnice reprezintă o deosebită oportunitate pentru a realiza și întreține contacte cu specialiștii din domeniul specific de activitate, din țară și străinătate.