Standardele PEC, prioritare în programul ASRO

Există o serie de standarde care vizează armonizarea internațională a metodologiei de evaluare a performanței energetice a clădirilor (PEC). În 2018,  ASRO/CT 302, Instalații de încălzire, ventilare și condiționare a aerului și ASRO/CT 281, Performanța termică a clădirilor și elementelor de construcție au reușit să adopte 42 de standarde europene din acest domeniu.

De la performanța termică a ușilor, ferestrelor și pereților cortină, până la performanțele energetice ale diferitelor elemente ale cădirii, de la calculul transmitanței termice, până la calculul sistemelor de răcire, standardele asigură o gamă largă de metode de calcul și de măsurare care au rolul d a îmbunătăți performanța termică a clădirilor.

Standardele publicate în 2018 cu acest subiect sunt:

 • SR CEN ISO/TR 52018-2:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori pentru cerinţe PEC parţiale referitoare la bilanţul termic energetic şi la caracteristicile elementelor de clădire. Partea 2: Explicarea şi justificarea ISO 52018-1
 • SR CEN ISO/TR 52019-2:2018. Performanţa energetică a clădirilor. Performanţa higrotermică a componentelor şi elementelor de clădire. Partea 2: Explicare şi justificare
 • SR CEN ISO/TR 52022-2:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 2: Explicare şi justificare
 • SR CEN/TR 15193-2:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 2: Explicaţia şi justificarea EN 15193-1, Modul M9
 • SR CEN/TR 15232-2:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Partea 2: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 15232-1:2015. Module M10-4,5,6,7,8,9,10
 • SR CEN/TR 15500-2:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Reglare pentru aplicaţii de încălzire, ventilare şi climatizare. Partea 2: Raport tehnic însoţitor pentru prEN 15500-1:2015. Module M3-5, M4-5, M5-5
 • SR CEN/TR 16798-10:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 10: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-9. Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de răcire (Modulele M4-1, M4-4, M4-9). Generalităţi
 • SR CEN/TR 16798-14:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 14: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-13. Calculul sistemelor de răcire (Modul M4-8). Producere
 • SR CEN/TR 16798-16:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 16: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-15. Calculul sistemelor de răcire. (Modul M4-7). Stocare
 • SR CEN/TR 16798-18:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 18: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-17- Ghid pentru inspecţia instalaţiilor de ventilare şi de climatizare (Modulele M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
 • SR CEN/TR 16798-4:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor – Partea 4: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-3 – pentru clădiri nerezidenţiale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de ventilare şi de climatizare a încăperilor (Modulele M5-1, M5 4)
 • SR CEN/TR 16798-6:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 6: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-5-1 şi EN 16798-5-2 – Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de ventilare şi climatizare (Modulele M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8)
 • SR CEN/TR 16798-8:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 8: Interpretarea cerinţelor din EN 16798-7 – Metode de calcul pentru determinarea debitelor de aer în clădiri, inclusiv prin infiltraţie (Modulul M5-5)
 • SR EN 15193-1:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Cerinţe energetice pentru iluminat. Partea 1: Specificaţii, Modul M9
 • SR EN 15232-1:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Partea 1: Impact al automatizării, reglării şi managementului tehnic al clădirii. Module M10-4,5,6,7,8,9,10
 • SR EN 15316-4-1:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-1: Sisteme de producere a căldurii pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum: instalaţii de ardere (cazane, biomasă), Modulele M3-8-1, M8-8-1
 • SR EN 15316-4-5:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 4-5: Încălzire şi răcire centralizată. Modulele M3 8 5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5
 • SR EN 15316-5:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Metodă de calcul al necesarului de energie şi al eficienţei instalaţiilor. Partea 5: Sisteme de stocare aferente instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum (nu de răcire), Modulele M3-7, M8-7
 • SR EN 15500-1:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Reglare pentru aplicaţii de încălzire, ventilare şi climatizare. Partea 1: Regulator electronic de reglare individuală a unei zone. Module M3-5, M4-5, M5-5
 • SR EN 16798-13:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Partea 13: Modul M4-8. Calculul sistemelor de răcire. Producere
 • SR EN 16798-15:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 15: Calculul sistemelor de răcire (Modul M4- 7). Stocare
 • SR EN 16798-17:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 17: Ghid pentru inspecţia instalaţiilor de ventilare şi de climatizare (Modulele M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)
 • SR EN 16798-3:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 3: Pentru clădiri nerezidenţiale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de ventilare şi de climatizare a încăperilor (Modulele M5-1, M5-4)
 • SR EN 16798-5-1:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor – Partea 5-1: Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de ventilare şi de climatizare. Modulele M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8. Metoda 1: Distribuţie şi producere
 • SR EN 16798-5-2:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 5-2: Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de ventilare (Modulele M5-6, M5 8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Metoda 2 – Distribuţie şi producere
 • SR EN 16798-7:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 7: Metode de calcul pentru determinarea debitelor de aer în clădiri, inclusiv prin infiltraţie (Modulul M5-5)
 • SR EN 16798-9:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Ventilarea clădirilor. Partea 9: Metode de calcul pentru necesarul de energie al sistemelor de răcire (Modulele M4-1, M4-4, M4-9). Generalităţi
 • SR EN 50629:2016/A2:2018, Performanţa energetică a transformatoarelor de mare putere (Um > 36 kV sau Sr mai mare sau egal cu 40 MVA)
 • SR EN 62442-1:2012/A11:2018, Performanţa energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 1: Aparataj de comandă pentru lămpi fluorescente. Metodă de măsurare pentru determinarea puterii totale la intrarea circuitelor de aparataj şi randamentul aparatajului de comandă
 • SR EN 62442-2:2015/A11:2018, Performanţa energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 2: Aparataj de comandă pentru lămpi cu descărcare de înaltă intensitate (cu excepţia lămpilor fluorescente). Metodă de măsurare pentru determinarea randamentului aparatajului
 • SR EN 62442-3:2015/A11:2018, Performanţa energetică a aparatajului de comandă pentru lămpi. Partea 3: Aparataj de comandă pentru lămpi cu halogen şi module LED. Metodă de măsurare pentru determinarea randamentului aparatajului
 • SR EN ISO 10077-1:2018, Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 1: Generalităţi
 • SR EN ISO 10077-2:2018, Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul transmitanţei termice. Partea 2: Metoda numerică pentru profilurile de tâmplărie
 • SR EN ISO 12569:2018, Performanţa termică a clădirilor şi a materialelor. Determinarea schimbului de aer specific în clădiri. Metoda diluării gazului trasor
 • SR EN ISO 12570:2001/A2:2018, Performanţa higrotermică a materialelor de construcţie. Determinarea conţinutului de umiditate prin uscare la temperatură ridicată
 • SR EN ISO 12631:2018, Performanţa termică a faţadelor cortină. Calculul transmitanţei termice
 • SR EN ISO 13786:2018, Performanţa termică a elementelor de clădire. Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul
 • SR EN ISO 52017-1:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Sarcini termice sensibile şi latente şi temperaturi interioare. Partea 1: Metode de calcul generale
 • SR EN ISO 52018-1:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Indicatori pentru cerinţe PEC parţiale referitoare la bilanţul termic energetic şi la caracteristicile elementelor de clădire. Partea 1: Prezentare generală a opţiunilor
 • SR EN ISO 52022-1:2018, Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 1: Metodă de calcul simplificată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţie solară asociate vitrajelor
 • SR EN ISO 52022-3:2018. Performanţa energetică a clădirilor. Proprietăţile termice, solare şi de lumină naturală ale componentelor şi elementelor clădirii. Partea 3: Metodă de calcul detaliată a caracteristicilor solare şi de lumină naturală pentru dispozitive de protecţie solară asociate vitrajelor
 • SR EN ISO 7345:2018, Performanţa termică a clădirilor şi a materialelor de construcţie. Mărimi fizice şi definiţii