Simbolurile grafice de securitate pot salva vieți

Cele mai simple, rapide și eficiente mijloace de a avertiza persoanele despre pericole iminente sunt simbolurile grafice, suficient de sugestive încât să fie rapid recunoscute și înțelese de toți cei cărora li se adresează. Standardul SR ISO 3864, Simboluri grafice. Culori și semne de securitate este format din patru părți care au rolul de a elimina confuziile și a scădea riscul accidentelor.

Dezvoltarea schimburilor comerciale și a călătoriilor la nivel internațional, precum și mobilitatea forței de muncă a condus la necesitatea dezvoltării unei metode comune de comunicare a informațiilor referitoare la securitate.

Având în vedere acest aspect, organizația internațională de standardizare (ISO) a elaborat standardul în patru părți. Toate părțile au fost adoptate ca standarde române prin metoda publicării versiunii române. Acestea sunt:

SR ISO 3864-1:2016, Simboluri grafice. Culori și semne de securitate. Partea 1: Principii de proiectare pentru semne de securitate și marcaje de securitate specifică culorile de identificare de securitate și principiile de proiectare a semnelor de securitate și a marcajelor de securitate care se utilizează la locul de muncă și în locuri publice, pentru evitarea accidentelor, pentru lupta împotriva incendiilor, de informare asupra riscurilor care afectează sănătatea și pentru evacuarea de urgență.

SR ISO 3864-2:2017, Simboluri grafice. Culori și semne de securitate. Partea 2: Principii de proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor cuprinde principii suplimentare față de partea întâi pentru proiectarea etichetelor de securitate ale produselor, adică ale tuturor articolelor fabricate și oferite spre vânzare în cadrul obișnuit al comerțului, inclusiv la produsele de larg consum și echipamentele industriale.

SR ISO 3864-3:2017, Simboluri grafice. Culori și semne de securitate. Partea 3: Principii de proiectare pentru simbolurile grafice utilizate în semnele de securitate stabilește principiile, criteriile și recomandările pentru proiectarea simbolurilor grafice utilizate în semnele de securitate așa cum sunt definite în SR ISO 3864-1, precum și a elementelor semnelor de securitate ale etichetelor de securitate ale produselor așa cum sunt definite în SR ISO 3864-2.

SR ISO 3864-4:2018, Simboluri grafice. Culori și semne de securitate. Partea 4: Caracteristici colorimetrice și fotometrice ale materialelor semnelor de securitate a fost elaborat pentru furnizarea producătorilor/furnizorilor de semne de securitate, laboratoarelor de încercări și producătorilor de instrumente specificații referitoare la caracteristicile colorimetrice și fotometrice ale semnelor de securitate care conțin diferite tipuri de materiale, precum și metode de încercare.