Fitness la standarde europene

A fost nevoie de 6 ani și de munca unor experți din partea a 10 organisme naționale de standardizare pentru ca centrele de fitness să beneficieze de un nou standard european: EN 17229:2019Centre de fitness. Cerințe pentru facilități și funcționarea acestora. Cerințe operaționale și manageriale.

Standardul stabilește cerințele minime pentru furnizarea de servicii în cadrul centrelor de fitness de pe continentul european. EN 17229:2019 se referă și la procedurile operaționale și manageriale pentru furnizarea serviciilor, dar și la cerințele pentru selectarea și poziționarea echipamentelor și a instalațiilor din sălile de fitness.

De asemenea, standardul acoperă aspectele legate de sănătate și siguranță, precum și alte proceduri operaționale, inclusiv relațiile cu clienții. Standardul contribuie la poziționarea sectorului de fitness în ceea ce privește promovarea activității fizice cu beneficii pentru sănătate, dar și politicile în lupta antidoping.

Potrivit unui studiu al Parlamentului European, fitness-ul este cea mai populară activitate sportivă din Europa, cu peste 60 de milioane de practicanți activi. Domeniul se confruntă cu o provocare, deoarece la nivel european există mai mult de 60.000 de centre de fitness unde clienții își pot executa exercițiile fizice într-un cadru sigur.

În acest context, acum 6 ani s-a decis elaborarea unor standarde care să definească bunele practici și să ajute la îmbunătățirea operațiunilor centrelor de fitness.

Standardul EN 17229: 2019 reprezintă o expresie a diversității europene, adesea observată și la nivel politic, și reflectă filozofii, modele de afaceri, idei, cerințe de siguranță și percepții diferite.

Standardul conține trei principii importante:

  • Cerințe privind modul de gestionare și exploatare în siguranță al centrelor de fitness și furnizarea serviciului clienților lor;
  • Cerințe fundamentale pentru o industrie în tranziție și provocată de digitalizare;
  • Armonizarea normelor cu referințe și recomandări pentru o industrie ale cărei servicii sunt oferite de furnizori multinaționali;

Noul standard va fi promovat în sectorul european al furnizorilor de servicii de fitness ca o modalitate de a dezvolta afacerile prin bune practici, bazate pe un proces de îmbunătățire continuă. Va fi elaborat și un program educațional, de suport care să explice în detaliu ce înseamnă standardul și ce trebuie făcut pentru ca centrele de fitness să fie conforme cu acesta.

Standardul EN 17229:2019 va fi adoptat ca standard român în perioada următoare și va putea fi achiziționat de la ASRO, prin Serviciul Vânzări: vanzari@asro.ro sau direct din magazinul online.