Anunț

Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO), cu sediul în str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, cod postal 010362, tel: 021/316.32.96, fax nr: 021/316.08.70, mail: asro@asro.ro, dorește achiziția unui bun imobil destinat pentru sediul ASRO.

Procedura de achiziție aplicată: procedură internă.

Locul prestării serviciilor: Municipiul București;

Cerințele și criteriile de îndeplinit de către ofertanți pentru calificare, precum și criteriile de evaluare a ofertelor și criteriile de atribuire a contractului având ca obiect achiziția unui bun imobil destinat pentru sediul ASRO sunt conform Listei de cerințe și criterii având ca obiect achiziția unui bun imobil destinat pentru sediul ASRO.

Informații suplimentare: Persoană de contact Cristina Popa, tel. mob. 0745005184.