ASRO a participat la Conferința globală pentru managementul activelor

Grupul de lucru Managementul activelor al Uniunii Internaționale a Căilor Ferate (UIC) a organizat cea de-a patra conferință internațională dedicată managementului activelor, la sediul UIC din Paris, în perioada 17-19 aprilie 2019.

Această conferință a fost deschisă tuturor celor interesați din domeniul managementului activelor și prezintă cele mai recente evoluții în diferite industrii (drumuri, căi navigabile, energie și altele) și pe diferite continente.

În cadrul conferinței s-a urmărit:

  • oferirea oportunității de a crea rețele internaționale și multi-sectoriale cu actori din întreaga lume care lucrează în diverse domenii, cum ar fi infrastructură, industrie și energie;
  • oferirea de exemple concrete și îndrumări bazate pe liniile directoare UIC;
  • explorarea ultimelor evoluții, cunoștințe și experiențe din întreaga lume privind activele.

Din partea ASRO, a participat la conferință dna Diana Dorobanțu care a prezentat „Experiența organismului național de standardizare în implementarea standardelor ISO 55k în legislația națională”.

ISO a publicat până în prezent trei standarde privind managementul activelor. Toate au fost adoptate ca standarde române, după cum urmează:

  • SR ISO 55000:2017, Managementul activelor. Privire generală, principii și terminologie
  • SR ISO 55001:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Cerințe
  • SR ISO 55002:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Linii directoare pentru aplicarea ISO 55001