Alegerea echipamentelor electrice

A fost publicată versiunea română a standardului SR HD 60364-5-53:2017 – Instalații electrice de joasă tensiune. Partea 5-53: Alegerea și montarea echipamentelor electrice. Aparataj de comutație și de comandă.

Această parte a HD 60364 stabilește prescripțiile generale pentru secționare, întrerupere, comandă și supraveghere și prescripții pentru alegerea și montarea dispozitivelor care asigură aceste funcții.

Inițial sunt prezentate prescripțiile generale comune și prescripțiile privind fixarea echipamentului, după care standardul detaliază cerințele specifice pentru diferite tipuri de dispozitive și anume pentru:

  • dispozitive de protecție împotriva șocurilor electrice prin întreruperea automată a alimentării (de protecție la supracurenți și de curent diferențial rezidual);
  • dispozitive pentru protecția împotriva riscului de incendiu;
  • dispozitive de protecție la supracurenți;
  • dispozitive de protecție la supratensiuni;
  • dispozitive de protecție de tensiune minimă.

De asemenea, standardul mai cuprinde prescripții referitoare la coordonarea dispozitivelor electrice de protecție, secționare, întrerupere și de comandă.

În Anexa A din standard sunt reprezentate circuitele cu curenții de defect cei mai probabili care pot apărea în sistemele cu semiconductoare. Aceste date sunt prezentate într-un tabel care cuprinde schema circuitului cu localizarea defectului, forma curentului de sarcină, forma curentului de defect de punere la pământ și protecția asigurată prin caracteristica de declanșare a DDR. 

În anexa ZA sunt prezentate condițiile naționale particulare, adică acele caracteristici sau practici naționale care nu pot fi modificate nici măcar într-o perioadă îndelungată, cum sunt, de exemplu, condițiile climatice sau condițiile electrice de legare la pământ.

Standardul se poate achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.