Continuăm să elaborăm versiunile române ale standardelor europene !

În ultimele trei luni au fost publicate versiunile în limba română a 155 de standarde din toate domeniile care au fost adoptate în anii anteriori prin anunț (în limba engleză). Câteva exemple din domeniul microbiologiei lanțului alimentar, eșantionării deșeurilor și țevilor de oțel găsiți mai jos:

 

 

SR EN ISO 21528-1:2017, Microbiologia lanțului alimentar. Metodă orizontală pentru detecția și numărarea Enterobacteriaceelor. Partea 1: Detectarea Enterobacteriaceelor

SR EN ISO 21528-2:2017, Microbiologia lanțului alimentar. Metodă orizontală pentru detecția și numărarea Enterobacteriaceelor. Partea 2: Metodă pentru numărarea coloniilor

SR EN ISO 11290-2:2017, Microbiologia lanțului alimentar. Metodă orizontală pentru detecția și numărarea Listeria monocytogenes și a Listeria spp. Partea 2: Metodă de numărare

SR EN 10216-2:2014, Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 2: Țevi de oțel nealiat cu caracteristici specificate la temperatură ridicată

SR EN 10216-3:2014, Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 3: Țevi de oțel aliat cu granulație fină

SR EN 10216-1:2014, Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 1: Țevi de oțel nealiat cu caracteristici specificate la temperatura ambiantă

SR EN 10216-4:2014, Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 4: Țevi de oțel nealiat și aliat cu caracteristici specificate la temperatură scăzută

SR EN 10216-5:2014, Țevi de oțel fără sudură utilizate la presiune. Condiții tehnice de livrare. Partea 5: Țevi de oțel inoxidabil

SR CEN/TR 15310-1:2009, Caracterizarea deșeurilor. Eșantionare deșeuri. Partea 1: Îndrumări pentru selectarea și aplicarea criteriilor de eșantionare, în diferite condiții

SR CEN/TR 15310-5:2009, Caracterizarea deșeurilor. Eșantionare deșeuri. Partea 5: Îndrumări pentru procesul de elaborare a planului de eșantionare

SR CEN/TR 15310-4:2009, Caracterizarea deșeurilor. Eșantionare deșeuri. Partea 4: Îndrumări pentru procedurile de ambalare, depozitare, conservare, transport și livrare a eșantioanelor