Consolidarea rezilienței: a fost actualizat standardul ISO pentru continuitatea afacerilor

Dezastre naturale, incendii, probleme ale lanțului de aprovizionare sau atacuri cibernetice – sunt doar câteva dintre numeroasele amenințări neașteptate, dar posibile pentru buna desfășurare a oricărei afaceri. Planificarea continuă și robustă a continuității afacerilor pentru ceea ce trebuie făcut atunci când se ivește un dezastru este cea mai bună apărare.

Incertitudinea nu a fost niciodată mai sigură, iar perturbarea afacerilor este un element cheie de îngrijorare pentru majoritatea directorilor, însă, bine gestionate, avantajele și oportunitățile sunt multe. A avea planuri și capacități eficiente de continuitate a afacerilor în funcție este esențial pentru restaurarea operațiunilor, dacă ceva merge greșit.

Standardul ISO 22301 – Securitate și rezistență. Sisteme de management al continuității afacerii. Cerințe este primul standard internațional din lume pentru implementarea și menținerea unui plan eficient de continuitate a afacerilor. Acesta permite unei organizații să aibă un răspuns mai eficient și o recuperare mai rapidă, reducând astfel orice impact asupra oamenilor, produselor și a liniei de jos a organizației.

Standardul a fost actualizat recent pentru a rămâne actual și relevant și pentru a continua să satisfacă nevoile pieței. James Crask, președinte al grupului de experți ISO care a dezvoltat standardul, a declarat că acesta reunește unele dintre cele mai bune practici ale lumii pentru a ajuta organizațiile de orice fel să răspundă și să se recupereze de orice perturbare sau întrerupere într-un mod eficient.

„O organizație consolidată este una care este capabilă să se adapteze la schimbări, este conștientă de locurile în care se află vulnerabilitățile sale și are planuri pentru a răspunde atunci când lucrurile nu merg bine”, a spus acesta.

Îmbunătățirile cheie ale celei mai recente versiuni includ o structură și o terminologie mai clară, pentru a favoriza o mai bună înțelegere a ceea ce este necesar și actualizări, pentru a rămâne în conformitate cu toate celelalte standarde ale sistemului de management ISO.

Standardul ISO 22301 a fost dezvoltat de comitetul tehnic ISO/TC 292Securitate și rezistență al cărui secretariat este deținut de SIS, membru ISO pentru Suedia.

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări – vanzari@asro.ro.

Sursa: ISO