Peste 60 de standarde armonizate citate de Comisia Europeană

Comisia Europeană a publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene mai multe liste de standarde europene armonizate. Acestea reprezintă rezultatul a peste doi ani de dialog continuu între organizațiile europene de standardizare (CEN și CENELEC) și părțile interesate.

Reducerea listei de standarde armonizate reprezintă o evoluție importantă și o transformare relevantă în beneficiul industriei și al consumatorilor.

Listele de standarde citate acoperă următoarele sectoare: siguranța jucăriilor, noul cadru legislativ, compatibilitatea electromagnetică, atmosfere potențial explozive, echipamente sub presiune și siguranța generală a produselor.

Cele peste 60 de standarde citate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sunt rezultatul colaborării dintre organizațiile europene de standardizare (CEN, CENELEC și ETSI) și Comisia Europeană în Noul Cadru Legislativ (NLF).

Citarea acestora în Jurnalul Oficial al UE este un factor de importanță strategică pentru industrie, deoarece asigură securitatea juridică și reduce sarcinile excesive pentru organizații, crescând astfel încrederea în buna funcționare a pieței unice.

Una dintre prioritățile CEN și CENELEC este consolidarea relației și organizarea unui dialog constructiv cu Comisia Europeană, pentru a asigura citarea în timp util a standardelor armonizate.

Dialogul constructiv și structural cu Comisia Europeană a contribuit la progresul în ceea ce privește numărul de citări de standarde armonizate, iar pe viitor se așteaptă continuarea acestei tendințe.

Mai multe informații despre listele de standarde puteți găsi aici:

Siguranța jucăriilor;

Noul cadru legislativ;

Compatibilitatea electromagnetică;

Atmosfere potențial explozive;

Echipamente sub presiune;

Siguranța generală a produselor.