Standardul SR EN ISO 27501:2019 promovează sustenabilitatea afacerilor

Un nou standard își propune să ajute managerii să-și construiască o afacere mai durabilă pentru viitor.

SR EN ISO 27501:2019 – Organizație centrată pe om. Linii directoare pentru manageri poate ajuta organizațiile să facă față provocărilor mediului de afaceri și tehnologiei actuale.

SR EN ISO 27501 este destinat să furnizeze cerințe și recomandări privind factorii umani și abordarea ergonomiei pentru a obține o organizație centrată pe succes și durabilă. Prezintă responsabilitățile managerilor, de la strategia organizațională la dezvoltarea de proceduri și procese.

Acest standard poate fi utilizat de către manageri:

a) pentru a înțelege și a îmbunătăți aspectele centrate pe resursa umană;

b) pentru a identifica modul în care personalul lor poate îmbunătăți aspectele centrate pe om și activitățile sale.

SR EN ISO 27501:2019 oferă o bază pentru formarea managerilor despre cum pot fi aceștia centrați pe oameni, dar și o bază pentru organizații cu scopul de a evalua performanța managerilor.

Peter Frener, președintele subcomitetului care a elaborat SR EN ISO 27501:2019, a declarat: „Deși nu toate părțile acestui standard internațional vor avea aceeași utilitate pentru toate tipurile de organizații, subiectele de bază sunt relevante pentru fiecare organizație.”

Frener a adăugat că este responsabilitatea organizației să identifice care sunt părțile „relevante și semnificative pentru organizație, prin propriile considerente și prin dialogul cu părțile interesate”.

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări – vanzari@asro.ro sau din magazinul nostru online.