Standardizarea europeană de Ziua Europei

EUROPA – Unită în diversitate

În fiecare an, pe 9 mai, România, împreună cu celelalte țări europene, sărbătorește Ziua Europei, zi care simbolizează pacea și unitatea în Europa.

Data de 9 mai marchează ziua istorică în care a fost pronunțată declarația Schuman – piatră de temelie a creării Uniunii Europene.

Declarația a fost făcută în 1950 de Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe de atunci.  Acesta propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile Europei. Viziunea sa era de a crea o instituție europeană care să centralizeze și să gestioneze producția de cărbune și oțel. Un an mai târziu, a fost semnat tratatul care prevedea crearea unui astfel de organism.

Astfel s-a realizat acea fuziune a intereselor care este indispensabilă pentru crearea unui sistem economic comun.

Dar un sistem economic comun, presupunea eliminarea barierelor tehnice comerciale de toate felurile. Acest lucru s-a realizat, printre altele, și prin elaborarea de standardele europene a căror utilizare este voluntară.

Sloganul Uniunii Europene – “Unită în diversitate” – se aplică și standardizării care este un sistem unic prin faptul că reușește să aducă la aceeași masa a discuțiilor parteneri și competitori, reglementatori și consumatori, care au diverse opinii și interese. Și mai important este faptul că aceștia reușesc să ajungă la consens – principiu de bază în elaborarea standardelor.

Există trei structuri europene de standardizare CEN (Comitetul European de Standardizare), CENELEC (Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică) și ETSI (Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicații) la care ASRO este membru cu drepturi depline, participând activ la elaborarea standardelor europene, prin exprimarea punctului de vedere național emis în cadrul comitetelor tehnice naționale.

Comitetele tehnice naționale, care sunt în oglindă cu cele europene, se caracterizează prin aceeași diversitate a intereselor, având ca membri reprezentanți ai producătorilor, consumatorilor, mediului universitar și cercetării, ai autorităților publice și organizațiilor neguvernamentale.

Astfel, de-a lungul anilor au fost elaborate mii de standarde europene stabilite prin consens care sunt utilizate în toate domeniile de activitate conducând la îmbunătățirea calității vieții, la creșterea gradului de securitate și sănătate a omului, contribuind la protecția mediului și facilitând circulația mărfurilor pe piața europeană.

Și prin standardizare, ca și prin alte domenii, România a aderat la principiile Uniunii Europene și pe 9 mai sărbătorește Ziua Europei, în cadrul marii familii europene, în atmosfera de pace și unitate pe care Robert Schuman și-o dorea.