CEN și CENELEC – 60 de ani de contribuție la standardizarea europeană

Este o oportunitate pentru noi să privim înapoi la succesele obținute și să reflectăm la ceea ce ne așteaptă în viitor.

10 iunie 2020 reprezintă o zi importantă pentru comunitatea CEN (Comitetul European de Standardizare) și CENELEC (Comitetul European pentru Standardizare în domeniul Electrotehnicii): la această dată, în anul 1960, reprezentanții membrilor ISO (Organizația Internațională de Standardizare) și IEC (Comisia Electrotehnică Internațională) aparținând CEE (Comunitatea Economică Europeană) și țărilor AELS (Asociația Europeană a Liberului Schimb) au decis înființarea a două organizații europene de standardizare, CEN și CENELcare ulterior a devenit CENELEC.

În deceniile care au urmat, sistemul european de standardizare a evoluat, asigurând o contribuție inestimabilă la bunăstarea economică și socială a Europei și la buna funcționare a pieței unice.

Cooperarea dintre CEN și CENELEC a reprezentat un element de bază al acestei evoluții, oferind o platformă eficientă pentru standardizarea europeană.

Această aniversare este o sărbătoare pentru întreaga comunitate CEN și CENELEC: membrii naționali, afiliații și organismele de standardizare conexe ale CEN și CENELEC, părțile interesate, partenerii, cei 90.000 de experți activi în comitetele tehnice, și, nu în ultimul rând, personalul CCMC (CEN and CENELEC Management Center), care fac posibilă această colaborare de zi cu zi.

Standardizarea europeană este un efort colectiv: unicitatea sistemului european de standardizare este deschiderea și caracterul său incluziv. Departe de a fi o practică îndepărtată, care are loc în spatele ușilor închise, standardizarea europeană beneficiază de un caracter uman fundamental: toate sectoarele societății și industriei participă deja/pot participa la activitatea europeană de standardizare.

În cadrul festivităților organizate de CEN și CENELEC este lansat proiectul Faces of standardization.

Începând de astăzi, vor fi publicate o serie de interviuri lunare cu personalități diferite, care contribuie activ la standardizarea europeană. Scopul acestui proiect este de a sărbători numeroșii experți care fac posibilă standardizarea europeană și de a prezenta aspectul uman al standardizării.

Primul interviu video, cu dl Christian Wetterberg, președintele comitetului tehnic CEN/TC 52 –  Siguranța jucăriilor, Senior Director, Product Safety and Compliance Corporate Quality, LEGO Group, este disponibil la adresa: https://bit.ly/37lplwO.