ASRO a obținut certificarea sistemului de management al calității

Asociația de Standardizare din România (ASRO) a obținut certificarea sistemului de management al calității conform standardului SR EN ISO 9001: 2015 Sisteme de management al calității. Cerințe, ca rezultat al auditului realizat de Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC).

Această certificare este o importantă realizare pentru ASRO și o confirmare oficială a stabilirii, documentării, implementării și menținerii unui sistem de management al calității care acoperă toate activitățile desfășurate pentru realizarea produselor/serviciilor din domeniul de activitate: elaborarea standardelor române originale, participarea la elaborarea standardelor europene și internaționale, adoptarea ca standarde române a standardelor europene și internaționale, comercializarea standardelor, instruiri și consultanță în domeniul standardizării.

Preocuparea pentru satisfacerea cerințelor utilizatorilor de standarde, prin oferirea de servicii de înaltă calitate, realizate în contextul unei preocupări responsabile pentru asigurarea bunăstării și sănătății angajaților, au constituit principalele argumente pentru implementarea acestui sistem de management.

Prin implementarea lui, managementul de la cel mai înalt nivel își asumă angajamentul pentru menținerea și îmbunătățirea sistemului de management al calității, în scopul realizării politicii și obiectivelor stabilite.