Benchmark pentru eficiența energetică

Eficiența energetică este un termen foarte larg care se referă la mai multe modalități prin care putem obține același beneficiu (lumină, încălzire, mișcare, etc.) folosind mai puțină energie.

Domeniul acoperă automobilele eficiente, becurile economice, practicile industriale îmbunătățite, izolarea mai bună a caselor şi o gamă de alte tehnologii. Pentru că economisirea energiei înseamnă şi economisirea banilor, eficența energetică este foarte profitabilă.

În acest context, standardul român SR EN 16231, Metodologie de benchmarking în eficiență energetică vine în ajutorul organizațiilor prin furnizarea unei metodologii de colectare și de analiză a datelor energetice, cu scopul de a stabili și de a compara eficiența energetică între entități și în cadrul acestora.

Aceasta poate conduce la reduceri ale energiei totale utilizate prin punerea în evidență a oportunităților de îmbunătățire și, în consecință, poate conduce la posibile reduceri ale costurilor și ale emisiilor de dioxid de carbon.

Benchmarkingul (valoarea de referință) în eficiență energetică se referă la energia specifică utilizată, luând în considerare și alte aspecte ale performanței, cum ar fi tehnologiile și practicile operaționale. Acesta poate fi motivat de nevoi diferite, printre care se numără:

  • conștientizarea nivelurilor de performanță energetică ale entităților similare, pentru a declanșa acțiuni de îmbunătățire a eficienței energetice;
  • definirea obiectivelor de performanță energetică;
  • cunoașterea și urmărirea performanței energetice a unui grup și a (celor mai bune) practici aferente.

Entitatea care face obiectul benchmarkingului poate fi o instalație, o activitate, un proces, un produs, un serviciu sau o organizație, iar acesta este legat de managementul energiei, de auditurile energetice și de metodele de calcul ale eficienței energetice.

Standardul SR EN 16231 poate fi achiziționat din magazinul online ASRO, sau prin departamentul de vânzări (vanzari@asro.ro)