Auditarea și certificarea sistemului de management al activelor

Specificația tehnică SR ISO/IEC TS 17021-5:2018, Evaluarea conformității. Cerințe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 5: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al activelor completează ISO/IEC 17021:2011 cu cerințele suplimentare privind competențele auditorilor, specifice pentru sistemul de management al activelor.

Cele două documente se utilizează împreună, având scopul ca toți auditorii sistemelor de management al activelor să aibă atât competențele generice descrise în ISO/IEC 17021:2011, cât și competențele specifice pentru sistemul de management al activelor.

Va fi necesar ca organismele de certificare să identifice competența specifică a echipei de audit, necesară pentru domeniul de aplicare al fiecărui audit al sistemului de management al activelor. Selecția unei echipe de audit pentru sistemul de management al activelor va depinde de factori diverși, inclusiv de tipul de produse, servicii și active ale clientului.

Auditurile complexe la mai multe sedii sau auditurile organizațiilor mai mari vor necesita resurse competente suficiente pentru a se asigura consecvență și a permite ponderarea rezultatelor auditului.

De asemenea, sunt descrise cerințele de competență pentru cei care analizează raportul de audit și iau decizii referitoare la certificare, dar și pentru alt personal implicat în activități de certificare.

Echipa de audit și cei care analizează raportul de audit și iau decizii referitoare la certificare trebuie să aibă și cunoștințe specifice standardelor:

  • SR ISO 55000:2017, Managementul activelor. Privire generală, principii și terminologie
  • SR ISO 55001:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Cerințe
  • SR ISO 55002:2017, Managementul activelor. Sisteme de management. Linii directoare pentru aplicarea ISO 55001