Siguranța traficului rutier a devenit o preocupare globală

La fiecare 30 de secunde, cineva este ucis într-un accident rutier – în jur de 1,3 milioane de oameni pe an. Alte 50 de milioane suferă răni moderate, până la severe și acest număr este în continuă creștere. Standardul SR ISO 39001:2018, Sisteme de management ale siguranței traficului rutier (RTS). Cerințe și recomandări de bune practici poate îmbunătăți siguranța rutieră.

 

Acest standard furnizează un instrument care poate ajuta organizațiile de toate tipurile să reducă și în final să elimine, incidența și riscul de deces și de rănire gravă datorită accidentelor din traficul rutier. Acest standard identifică elementele de bună practică managerială a RTS care vor permite ca organizația să-și realizeze rezultatele RTS dorite.

Acest standard internațional se aplică organizațiilor publice și private care interacționează cu sistemul de trafic rutier. Poate fi utilizat și de părți interne și externe, inclusiv organizații de certificare, pentru a evalua capacitatea organizațiilor de a-și îndeplini cerințele.

Exemple de activități din cadrul organizațiilor, publice și private, mari și mici, care pot implica RTS sunt enumerate mai jos. Majoritatea factorilor de performanță ai RTS sunt relevanți pentru toate organizațiile deși semnificația lor variază de la una la alta. Exemple:

  1. Utilizarea sistemului de trafic rutier de către angajați către și de la locul de muncă sau în timpul serviciului, în vehicule de transport în comun sau particulare ca pasageri sau conducători și în timpul mersului pe jos sau pe bicicletă.
  2. Transportul de bunuri și pasageri în sistemul de trafic rutier efectuat de organizație sau contractat altor organizații.
  3. Activități care generează trafic către și de la locații controlate sau influențate de organizație precum supermarketuri, școli și locații cu mulți vizitatori.
  4. Furnizarea de servicii și produse pentru sistemul de trafic rutier, precum serviciul de transport, management, planificare, proiectare, construcție și întreținere a infrastructurii, vehicule și produse aferente, răspuns medical de urgență, îngrijirea traumatismelor, reabilitarea, aplicarea legii și activități legislative.

Experiența, din toată lumea, a arătat că pot fi realizate reduceri mari ale numărului de decese și răniri grave prin adoptarea unei abordări holistice a unui Sistem Sigur pentru RTS. Aceasta implică o concentrare clară și sigură asupra rezultatelor RTS și acțiuni bazate pe dovezi, sprijinite de o capacitate managerială organizațională corespunzătoare.

Cerințele din acest standard includ elaborarea și implementarea unei politici de RTS adecvate, dezvoltarea obiectivelor RTS și a planurilor de acțiune, care țin seama de cerințele legale și de alte cerințe la care organizația subscrie, și informații despre elemente și criterii referitoare la RTS pe care organizația le identifică ca fiind acelea pe care le poate controla și acelea pe care le poate influența.

Acest standard internațional se aplică tuturor organizațiilor, indiferent de tip, mărime și produs sau serviciu furnizat, care dorește să:

  1. îmbunătățească performanța RTS,
  2. stabilească, implementeze, întrețină și îmbunătățească un sistem de management al RTS,
  3. se asigure de conformitatea cu propria politică pentru RTS declarată
  4. demonstreze conformitatea cu acest standard internațional.