Bariere geosintetice

ASRO a publicat patru standarde care stau la baza stabilirii declarației de performanță și a marcajului CE pentru barierele geosintetice:

 – SR EN 13361:2018, Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de rezervoare și baraje

 

 – SR EN 13362:2018, Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de canale

 – SR EN 13491:2018, Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de tuneluri și de structuri subterane asociate

 – SR EN 13493:2018, Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcția de depozite de stocare și eliminare a deșeurilor solide

Aceste standarde permit producătorilor să caracterizeze barierele geosintetice pe baza valorilor declarate pentru caracteristicile relevante pentru utilizarea prevăzută și, dacă sunt supuse încercării, pe baza metodei specificate. Acestea cuprind de asemenea procedurile pentru evaluarea și verificarea constanței performanței (EVCP), inclusiv pentru controlul producției în fabrică.

Ele pot fi utilizate și de către proiectanți, utilizatori finali și de toate celelalte părți interesate ca un instrument pentru definirea caracteristicilor relevante și adecvate pentru specificații.

Aceste documente precizează caracteristicile barierelor geosintetice, incluzând barierele geosintetice polimerice, barierele geosintetice argiloase și barierele geosintetice bituminoase, utilizate ca bariere hidraulice și ca strat de separare, precum și metodele de încercare adecvate pentru determinarea acestor caracteristici.

Se recomandă să se determine durata de viață prevăzută a produsului, deoarece funcția sa poate fi provizorie, pe perioada de execuție a construcției, sau permanentă, pe toată durată de viață a structurii. În acest sens toate cele patru standarde cuprind o anexă care face referire la durabilitatea barierelor geosintetice (produse cu o durată de viață până la 5 ani și cu durată de viață de 25 până la 50 de ani) și la încercările de durabilitate și de evaluare.

De asemenea, toate standardele cuprind Anexa ZA privind relația standardului cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011.