Factura electronică, o realitate cu ajutorul standardelor europene

Miercuri, 17 aprilie, a intrat oficial în vigoare Directiva Europeană 55/2014 privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice. Astfel, administrațiile publice europene vor putea procesa facturile electronice într-un mod armonizat și în conformitate cu standardele europene EN 16931-1:2017 și CEN/TS 16931-2:2017.

Odată cu implementarea acestei Directive în țările membre, facturile electronice (eInvoices) vor fi  procesate rapid și eficient, ceea ce va duce la economii însemnate atât pentru autoritățile publice, cât și pentru companii.

Peste 900 de milioane de euro este valoarea estimată a economiilor realizate în perioada 2015-2017, prin utilizarea facturării electronice.

Pe data de 18 decembrie, CEN și Comisia Europeană au semnat un Acord de licență privind accesul sponsorizat la următoarele documente europene adoptate de ASRO ca standarde române:

SR EN 16931-1:2017, Facturare electronică. Partea 1: Model semantic de date pentru elementele esențiale ale unei facturi electronice;

SR CEN/TS 16931-2:2018, Facturare electronică. Partea 2: Lista sintaxelor conforme cu EN 16931-1;

ASRO pune la dispoziția celor interesați, în mod gratuit, aceste documente.

Utilizatorilor li se permite să realizeze aplicații derivate pe baza acestor standarde. Aplicațiile derivate, care se bazează pe/sau utilizează informații din aceste publicații, trebuie să includă o declarație pentru utilizatori, vizibilă, în care se precizează că aplicațiile sunt implementări ale publicațiilor europene, iar reproducerea este permisă de CEN și de ASRO, ca proprietari ai drepturilor de autor asupra standardelor.

Utilizatorii standardului sunt invitați să aplice pe fiecare factură electronică emisă următoarea declarație:

„Această factură respectă SR EN 16931-1:2017 și SR CEN/TS 16931-2:2018.”

Pentru a intra în posesia acestora, accesați pagina dedicată

Facturarea electronică este un sistem digital creat pentru emiterea, transmiterea și stocarea facturilor, care va diminua numărul facturilor imprimate pe hârtie și va reduce toate costurile relative ale tipăririi, transportului și stocării.