ASRO/CT 378 – Nanotehnologii

Nanotehnologia este un termen colectiv pentru dezvoltăriile tehnologice la scară nanometrică. În sens larg, nanotehnologia reprezintă orice tehnologie al cărei rezultat finit e de ordin nanometric: particule fine, sinteză chimică, microlitografie avansată. 

ASRO/CT 378, Nanotehnologii se ocupă cu standardizarea tehnologiilor relevante pentru produsele şi sistemele electrice şi electronice din domeniul nanotehnologiilor.

Scopul acestui comitet tehnic este standardizarea în domeniul nanotehnologiilor care include următoarele:

  • Înțelegerea și controlul materialelor și proceselor la scară nanometrică, de regulă, dar nu exclusiv, sub 100 nanometri într-una sau mai multe dimensiuni, unde apariția unor fenomene dependente de mărime permite aplicații noi;
  • Utilizarea proprietăților materialelor nanometrice, diferite de proprietățile atomilor, moleculelor și materiei în vrac, pentru a crea materiale, dispozitive și sisteme îmbunătățite care exploatează aceste proprietăți noi.

Sarcinile specifice includ elaborarea de standarde pentru: terminologie și nomenclatură, metrologie și instrumente, specificații pentru materialele de referință, metode de încercare, modelare și simulări și practicile bazate pe știință utilizate pentru sănătate, securitate și mediu.

Până în prezent, membrii acestui comitet tehnic sunt reprezentanți ai institutelor de cercetare, asociațiilor și instituțiilor de învățământ.

Patrimoniul acestui comitet tehnic cuprinde șase standarde și anume:

  1. SR EN ISO 10801:2011, Generarea nanoparticulelor de metal pentru încercarea de toxicitate prin inhalare utilizând metoda de condensare/evaporare;
  2. SR EN ISO 10808:2011, Nanotehnologii. Caracterizarea nanoparticulelor în camerele de inhalare prin expunere pentru încercările de toxicitate prin inhalare;
  3. SR EN 16845-1:2017, Fotocataliză. Activitatea chimică anti-poluare utilizând organici adsorbiţi în condiţii solid/solid. Partea 1: Coloranţi pe suprafeţe poroase;
  4. SR EN 16846-1:2017, Fotocataliză. Măsurarea eficienţei dispozitivelor fotocatalitice utilizate pentru eliminarea VOC şi mirosul aerului interior în modul activ. Partea 1: Metodă de încercare în mod amestec într-o cameră închisă;
  5. SR EN ISO 29701:2011, Nanotehnologii Sistem de încercare in vitro pentru nanomateriale. Încercare bazată pe utilizarea amebocitelor de Limulus (LAL);
  6. SR EN 62607-3-1:2015, Nanoproducţia. Caracteristicile controlului cheie. Partea 3-1: Materiale luminiscente. Randament cuantic.

   

Acest comitet tehnic corespunde:

  • la nivel internațional, comitetelor tehnice:

– IEC/TC 113, Nanotechnology for electrotechnical products and systems

– ISO/TC 229 Nanotechnologies

  • la nivel european, comitetelor tehnice:

– CEN/TC 352 Nanotechnologies

– CEN/TC 386 Photocatalysis

– CLC/SR 113 Nanotechnology standardization for electrical and electronics products and systems

Dacă sunteți interesați de activitatea ASRO/CT 378, Nanotehnologii puteți solicita informații detaliate de la dl Adrian Colgiu (adrian.colgiu@asro.ro), expertul ASRO care coordonează acest comitet tehnic.