ASRO/CT 319 – Informatică medicală

Informatica medicală este un domeniu în plină dezvoltare, care necesită tot mai multă pregătire specifică atât pentru medici, cât și pentru ingineri. Având în vedere evoluția acestui domeniu și complexitatea lui, la nivel internațional și european s-au elaborat standarde care să conducă la un limbaj comun și la un grad de compatibilitate ridicat al elementelor specifice informaticii medicale. Standardele din acest domeniu sunt specifice pentru informații și comunicații (TIC) în domeniul sănătății și au rolul a promova interoperabilitatea între sistemele independente, coerența informațiilor și a datelor privind sănătatea. Aceste standarde au un rol vital în a permite sistemelor informatice de sănătate să colecteze informații, să le schimbe, să asigure protecția securității și a confidențialității, în timp ce sunt disponibile pe scară largă pentru accesul autorizat al diverșilor utilizatori, cum ar fi organizații furnizoare de servicii de sănătate, practicieni individuali, finanțatori, autorități de reglementare, beneficiari ai serviciilor de sănătate etc. Acest comitet tehnic corespunde:
 • la nivel internațional, comitetului tehnic:
– ISO/TC 215, Health Informatics
 • la nivel european, comitetului tehnic:
– CEN/TC 251, Health Informatics ASRO/CT 319, Informatică medicală este activ și se dorește revigorarea lui prin mărirea numărului de membri reprezentativi pentru acest domeniu. Haideți să lucrăm împreună! Deveniți membrii ai comitetului tehnic ASRO/CT 319, Informatică medicală! Membrii în comitetele tehnice sunt factorii interesați din domeniul respectiv. Factorii interesați din domeniul informaticii medicale sunt:
 • Instituții academice și de cercetare din domeniul informaticii de sănătate;
 • Agenții publice/guvernamentale cu programe bazate pe eHealth sau responsabile de elaborarea și/ au implementarea politicii privind informatica medicală;
 • Autorități de reglementare și certificare a produselor și sistemelor de furnizare a serviciilor de sănătate;
 • Furnizori de servicii de sănătate și practicieni clinici (ca utilizatori);
 • Manageri de informații în domeniul sănătății;
 • Finanțatori ai serviciilor de sănătate – inclusiv asiguratori de sănătate, organizații neguvernamentale etc;
 • Cercetători clinici și din industria farmaceutică;
 • Dezvoltatori, furnizori și integratori de sisteme informatice de sănătate (HIS), de aplicații și servicii;
 • Furnizorii de sisteme și servicii de informații și comunicații de sprijin, inclusiv soluții wireless și mobile, dispozitive medicale și tehnologii medicale asociate;
Aceste standarde trebuie lucrate în echipe mixte formate din medici, informaticieni, electroniști care să contribuie cu experiența lor la elaborarea standardelor naționale, europene și internaționale. Dezvoltarea și extinderea utilizării informaticii medicale conduce la:
 • Îmbunătățirea calității și a securității îngrijirii;
 • Creșterea eficienței, productivității și rentabilității furnizării serviciilor de sănătate;
 • Îmbunătățirea accesului la îngrijire – în special pentru cei din comunitățile izolate;
 • O politică de sănătate mai bine informată și o planificare mai eficientă a serviciilor de sănătate;
 • Creșterea sprijinului pentru practici bazate pe dovezi.
Întrucât serviciile de sănătate devin globale, și serviciile din cadrul sistemelor de sănătate diferite trebuie să fie capabile să interacționeze reciproc și să schimbe eficient datele și informațiile legate de sănătate. Standardele de informatică medicală sunt esențiale pentru a răspunde acestei nevoi. Comunicarea eficientă cu aceste grupuri de părți interesate este una dintre provocările majore pentru standardizarea în domeniul informaticii medicale, atât în ceea ce privește elaborarea acestor standarde, cât și comunicarea privind importanța implementării lor. Vă așteptăm să dezvoltăm împreună acest domeniu!