ASRO – 25 DE ANI DE EXCELENȚĂ

Asociația de Standardizare din România (ASRO) sărbătorește luna aceasta 25 de ani de la constituirea sa. Cu un parcurs marcat de angajamentul constant în promovarea calității, siguranței și eficienței,  ASRO a contribuit la conturarea pieței românești ca parte integrantă a Pieței Unice europene.

În urmă cu două decenii și jumătate, la data de 2 octombrie 1998, ASRO a fost creată din viziunea comună a 106 membri fondatori și a susținut programul de integrare a României în Uniunea Europeană contribuind cu îmbunătățiri în toate domeniile, prin adoptarea și diseminarea de standarde europene.

Cu un număr de membri în creștere și o colecție națională de peste 35.000 de standarde românești în vigoare, ASRO a devenit un pol de cunoaștere și sprijin pentru mediul de afaceri la nivel național și astfel, pe parcursul celor 25 de ani,  ASRO a crescut în relevanță și influență.

De-a lungul anilor, ASRO a fost un participant activ în standardizarea europeană și internațională, contribuind la elaborarea standardelor europene și internaționale, prin implicarea în organizațiile de standardizare CEN,CENELEC, ETSI, ISO și IEC. Această participare a asigurat alinierea standardelor naționale la cerințele Uniunii Europene, facilitând accesul produselor și serviciilor românești pe piața europeană.

De la înființarea sa, în 1998, ASRO a parcurs o cale de progres și a înregistrat realizări care au conturat influența sa asupra industriei și societății:

  • în 2005, ASRO a devenit membru al Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI);
  • 2006 a marcat momentul aderării cu drepturi depline la Comitetul European de Standardizare (CEN) și la Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), angajament asumat de România în contextul aderării la UE;
  • în 2012, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană, creând premisele necesare modificării cadrului legislativ național;
  • 2015 a fost anul adoptării Legii nr. 163/2015 privind standardizarea națională, un pas semnificativ în definirea cadrului de funcționare a standardizării naționale;
  • 2018 a adus certificarea implementării în cadrul ASRO a sistemului de management al calității SR EN ISO 9001, consolidând angajamentul său pentru excelență și performanță;
  • în 2020, ASRO și-a mutat sediul într-un spațiu propriu, semnificând stabilitatea și determinarea sa în dezvoltarea continuă;
  • 2021 a debutat cu lansarea InfoStandard 5.0, o aplicație modernă pentru accesul securizat la abonamente, informații despre standarde și textele acestora.

Una dintre preocupările constante ale activității de standardizare este aceea de a răspunde dinamicii dezvoltării tehnologiilor și a mediului de business. Depășind demult cadrul tehnic al activității, standardizarea este angrenată astăzi în definirea metodelor și specificațiilor inerente fabricației aditive, platformelor digitale, comerțului electronic, guvernanței corporative, rețelei de încărcare a vehiculelor electrice, tehnologiilor cu roboți, aplicațiilor cu Inteligență Artificială, eficienței energetice a clădirilor, precum și digitalizării serviciilor. Standardele aflate în dezvoltare în aceste domenii inovative, alături de multe altele, contribuie la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, stabilite în Agenda ONU 2030, asumate și de țara noastră.

„Marcăm anul acesta un sfert de secol de excelență în domeniul standardizării, o perioadă în care Asociația de Standardizare din România (ASRO), organism aflat în coordonarea Ministerului Economiei Antreprenoriatului și Turismului, a promovat standardele naționale și internaționale. Standardizarea rămâne un element esențial care contribuie la o creștere economică sustenabilă și la inovare, mai ales în cadrul industriilor cheie ale țării noastre. Împreună, vom continua să lucrăm pentru a facilita accesul firmelor românești pe piețele globale și pentru a contribui la dezvoltarea unei economii robuste și reziliente.”, a declarat Ștefan-Radu Oprea, Ministrul Economiei Antreprenoriatului și Turismului

ASRO își exprimă recunoștința față de toți membrii fondatori, partenerii și experții care au făcut posibilă această călătorie plină de provocări timp de 25 de ani. Asociația va continua să se angajeze în dezvoltarea standardelor de excelență, digitalizarea proceselor sale și să contribuie la construirea unei societăți mai sigure, mai eficiente și durabile.

Context

Ziua de 14 octombrie a fost aleasă  ca zi mondială a standarizării, fiind data la care, în anul 1946, delegații din 25 de țări s-au reunit la Londra și au decis crearea unei organizații internaționale de standardizare, punând, practic, piatra de temelie a înființării ISO.

Astfel, Ziua Mondială a Standardizării se sărbătorește începând din anul 1970 la iniţiativa lui Faruk Sünter, preşedintele ISO de la acea vreme. Această zi reprezintă un omagiu adus efortului miilor de colaboratori din întreaga lume care elaborează acorduri tehnice voluntare publicate sub forma standardelor internaționale.

La nivel național, în România, ASRO – Organismul Național de Standardizare – este platforma pentru elaborarea de standarde românești originale și pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale ca standarde românești. Ca parte a comunității internaționale de standardizare, joacă un rol important în punerea la dispoziție, pentru toate părțile interesate, a unei platforme ușor accesibile, necesară pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizații.