Performanța energetică a clădirilor – anchetă publică pentru cinci standarde (anexe naționale)

În contextul creșterii continue a importanței eficienței energetice și a dezvoltării sustenabile, performanța energetică a clădirilor a devenit un subiect central în discuțiile la nivel național și internațional. În această direcție, se anunță o etapă crucială pentru standardizarea în acest domeniu.

În perioada 11 octombrie 2023 – 10 noiembrie 2023, cinci standarde (anexe naționale), care au ca scop performanța energetică a clădirilor, sunt supuse anchetei publice. Acestea sunt:

  • SR EN ISO 52000-1:2017/NA:2023 – standardul stabileşte o structură sistematică, completă şi modulară pentru evaluarea performanţei energetice a clădirilor noi şi existente (PEC) într-o abordare holistică. Standardul este aplicabil pentru evaluarea consumului global de energie al unei clădiri, prin măsurare sau prin calcul, şi calcularea performanţei energetice în funcţie de energia primară sau alte mărimi energetice. Standardul ţine seama de posibilităţile şi limitările specifice pentru diferitele aplicaţii, cum ar fi proiectarea clădirilor, clădiri noi după execuţie şi clădiri existente în exploatare, precum şi renovările;
  • SR EN ISO 52003-1:2017/NA:2023 – standardul descrie legătura dintre indicatorii privind performanţa energetică a clădirilor şi cerinţele şi clasificările privind performanţa energetică a clădirilor, include un număr de posibile etichete de performanţă energetică a clădirilor şi enumeră diferitele etape care trebuie urmate pentru a se elabora o schemă de certificare a performanţei energetice a clădirilor;
  • SR EN ISO 52010-1:2017/NA:2023 – standardul specifică o procedură de calcul pentru conversia datelor climatice în scopul efectuării calculelor energetice;
  • SR EN ISO 52016-1:2017/NA:2023 – standardul specifică metodele de calcul pentru evaluarea necesarului de energie (sensibil) pentru încălzire şi răcire, pe bază de calcule orare sau lunare; b) necesarului de energie latent pentru umidificare (dezumidificare), pe bază de calcule orare sau lunare; c) temperaturii interne, pe bază de calcule orare; d) sarcinii sensibile de încălzire şi de răcire, pe bază de calcule orare; e) umidităţii şi a sarcinii latente de încălzire, umidificare(dezumidificare), pe bază de calcule orare; f) sarcinii sensibile de încălzire şi de răcire de proiectare şi a sarcinii latente de încălzire de proiectare, folosind un interval orar de calcul; g) condiţiilor aerului introdus pentru a realiza umidificarea şi dezumidificarea necesare;
  • SR EN ISO 52018-1:2018/NA:2023 – standardul se referă la utilizarea ca cerinţă a indicatorilor PEC parţiali referitori la structura şi bilanţul termic al clădirii. Aspectele privind bilanţul termic privesc atât necesarul de încălzire şi de răcire, cât şi temperaturile care fluctuează în mod liber, în special în ceea ce priveşte supraîncălzirea sau temperaturile prea scăzute din interior. Acest document poate sprijini atât părţile private, cât şi autorităţile publice de reglementare.

Această anchetă publică reprezintă o oportunitate pentru toate părțile interesate să contribuie la formarea și perfecționarea standardelor în domeniul performanței energetice. Proiectele standardelor pot fi solicitate direct de la ASRO pentru consultare.

Este esențial ca toți cei interesați să participe activ în acest proces. Observațiile și sugestiile pot fi transmise la ASRO, pe adresa de e-mail: ancheta.publica@asro.ro.

Această inițiativă subliniază angajamentul continuu al ASRO de a colabora cu comunitatea și de a asigura că standardele reflectă nevoile și așteptările tuturor părților interesate.

Anexele naţionale (NA) stabilesc condiţiile de aplicare pe teritoriul României a standardelor.