Anunț

După studierea documentelor de calificare și a ofertei financiare inițiale depuse în data de 16.09.2019, luând în considerare Procedura internă și Lista de cerințe și criterii, vizionarea de către membrii Comisiei de analiză a oportunităților de achiziție a unui imobil pentru sediu ASRO din data de 22.11.2019 a imobilului ofertat precum și oferta financiară finală depusă în data de 16.12.2019 în urma negocierii din data de 13.12.2019, oferta aferentă imobilului situat la adresa: Strada Mihai Eminescu, nr. 238, sector 2, București, este declarată câștigătoare.