ISO elaborează noi standarde pentru salvarea planetei

Inundațiile, seceta, temperaturile record și multe alte dezastre provocate de fenomenele naturale arată că abordarea schimbărilor climatice a devenit una dintre cele mai importante probleme la nivel mondial, motiv pentru care revizuirea standardelor din seria ISO 14064 referitoare la gazele cu efect de seră va avea un rol important în reducerea emisiilor acestora.

Standardele internaționale ISO 14064-1,  ISO 14064-2 și ISO 14064-3 pot aduce o contribuție constructivă la găsirea unor soluții optime. Aceste standarde sunt aplicabile oricărui proiect din orice sector sau regiune indiferent de dimensiunea sau tipul organizațiilor. Aceste standarde sprijină armonizarea urmăririi și evaluării emisiilor de gaze cu efect de seră, ceea ce va sprijini coerența și comparabilitatea necesare părților interesate, în special investitorilor care au nevoie să depună anual miliarde de dolari pentru finanțarea schimbărilor climatice.

ISO 14064-1: 2018 – Gaze cu efect de seră. Partea 1: Specificații și ghid, la nivel de organizație, pentru cuantificarea și raportarea emisiilor și a cantităților îndepărtate de gaze cu efect de seră prevede principiile și cerințele la nivel de organizație pentru cuantificarea și raportarea emisiilor și eliminărilor de gaze cu efect de seră (GES). Acesta include cerințe pentru proiectarea, dezvoltarea, gestionarea, raportarea și verificarea inventarului GES al unei organizații.

ISO 14064-2: 2019 – Gaze cu efect de seră. Partea 2: Specificații și ghid, la nivel de proiect, pentru cuantificarea, monitorizarea și raportarea reducerilor de emisii sau îmbunătățiri ale gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră prevede principiile și cerințele, la nivel de proiect, pentru cuantificarea și raportarea activităților care vizează reduceri ale emisiilor sau îmbunătățiri ale gradului de îndepărtarea a gazelor cu efect de seră (GES). Aceasta include cerințe pentru planificarea unui proiect GES, pentru identificarea și selectarea surselor, a captatoarelor, dar și a rezervoarelor GES relevante pentru proiect și scenariul de referință, pentru monitorizarea, cuantificarea, documentarea și raportarea performanței proiectului GES și pentru administrarea calității datelor.

ISO 14064-3 – Gaze cu efect de seră. Partea 3: Specificații și ghid pentru validarea și verificarea declarațiilor referitoare la gaze cu efect de seră prevede principii și cerințe pentru persoanele care conduc sau administrează validarea și/sau verificarea declarațiilor referitoare la gazele cu efect de seră (GES). Se poate aplica pentru cuantificarea GES la nivel de organizație sau proiect, inclusiv cuantificarea, monitorizarea și raportarea GES efectuate în conformitate cu ISO 14064-1 sau ISO 14064-2.

Standardele se pot achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.