Vremea rezultatelor: standardele europene sprijină Președinția portugheză a Consiliului UE

Răspunsurile la criza COVID-19 au demonstrat că standardele europene joacă un rol fundamental în contribuția la bunăstarea economică și socială a UE. Este momentul ca Europa să privească spre viitor și să își îndeplinească promisiunea de a realiza o economie echitabilă, ecologică și digitală.

Pandemia COVID-19 a provocat distrugeri fără precedent în întreaga Europă. Acum, mai mult ca niciodată, este necesar un efort colectiv pentru a oferi soluții inovatoare și pe termen lung în scopul redresării acesteia. Prin urmare, Președinția portugheză a Consiliului UE, care a început oficial pe data de 1 ianuarie sub motto-ul Time to act: for a fair, green and digital recovery, a pus planul de redresare al UE în centrul acțiunilor sale.

Cu această ocazie, Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare în domeniul Electrotehnic (CENELEC) și membrul lor național portughez, Institutul Portughez al Calității (IPQ) au subliniat sprijinul valoros pe care îl pot oferi standardele europene priorităților identificate de Președinția portugheză:

  • Europa digitală: CEN și CENELEC se angajează să ajute Europa să profite de avantajele noilor tehnologii, cum ar fi IA, IoT și 5G. Printre eforturile CEN și CENELEC în ceea ce privește digitalizarea se numără înființarea recentă a comitetului CEN-CLC/JTC 19 privind tehnologiile blokchain și registrul distribuit (DLT), lucrările în curs privind securitatea cibernetică sau punerea în aplicare a Planului strategic pentru transformarea digitală care are ca scop crearea de standarde adecvate erei digitale;
  • Europa ecologică: pentru a se asigura faptul că întotdeauna sunt luate în considerare aspectele de mediu în activitatea de standardizare, au fost înființate CEN-CENELEC Strategic Advisory Body for Environment (SABE) și CENELEC/TC 111X – Mediu;
  • Europa globală: standardele europene sprijină comerțul internațional, reduc barierele comerciale și permit accesul pe piața mondială a bunurilor și serviciilor europene. Forța sistemului european de standardizare constă în acordurile sale cu organizațiile internaționale de standardizare (ISO și IEC);
  • Europa rezilientă și socială: Standardele convenite la nivel european garantează că accesul cetățenilor, afacerilor și instituțiilor publice la bunuri și servicii este mai ușor, mai sigur și durabil.

Elena Santiago CID, Directorul General al CEN și CENELEC declară că „Sistemul european de standardizare se bazează pe o abordare voluntară și favorabilă incluziunii, care și-a demonstrat deja puterea în sprijinirea obiectivelor politice ale UE” și că acesta este pregătit să colaboreze cu Președinția portugheză pentru a ajuta Europa să își îndeplinească promisiunile, în timp ce Antonio Mira dos Santos, Președintele Institutului Portughez al Calității, afirmă că una dintre principalele linii de acțiune ale guvernului pentru Președinția portugheză a Consiliului UE este accelerarea transformării digitale în beneficiul cetățenilor și a afacerilor pentru o Europă digitală.