Dezvoltarea sustenabilă a comunităților urbane cu ajutorul standardului SR ISO 37120

Potrivit statisticilor, 70% din PIB-ul global este acum generat de orașe, iar 53% din populația totală a lumii locuiește în mediul urban. Se estimează că până în anul 2050, aproximativ 70%  din populația lumii va locui în orașe.

Astfel, rolul orașelor în asigurarea unui viitor sustenabil este acum mai important ca niciodată. Orașele sunt centrele culturale și economice ale lumii, al căror progres depinde de un management eficient și de elaborarea de politici adecvate.

De ce este important standardul SR ISO 37120?

În actuala epocă a urbanizării, indicatorii orașului pot fi folosiți ca instrumente esențiale de administratorii orașelor, politicieni, cercetători, lideri de afaceri, planificatori, designeri și alți profesioniști pentru a se asigura că sunt puse în practică politici care promovează viabilitatea, toleranța, incluziunea, durabilitatea, rezistența, orașe atractive din punct de vedere economic și societăți prospere la nivel global.

Orașele au nevoie de indicatori pentru a-și măsura performanțele pentru îmbunătățirea calității vieții și a sustenabilității la nivel mondial. De cele mai multe ori, indicatorii existenți nu sunt standardizați și nu pot fi comparabili între orașe.

SR ISO 37120 – Orașe și comunități teritoriale sustenabile – Indicatori pentru servicii urbane și calitatea vieții definește și stabilește metodologii pentru un set de indicatori care permit direcționarea și măsurarea performanței serviciilor urbane și a calității vieții. Acest standard se aplică pentru orice oraș, municipalitate sau administrație locală, care se angajează să își măsoare performanța într-o manieră comparabilă și verificabilă, indiferent de mărime și amplasare.

Ce sunt indicatorii standardizați?

Seturi cantitative, calitative sau descriptive de măsurători și valori care oferă un set standardizat la nivel global de definiții și metodologii.

Cum poate ajuta standardul SR ISO 37120 comunitățile urbane?

Indicatorii standardizați permit orașelor să își evalueze performanța și să măsoare progresul în timp și, de asemenea, să se compare cu alte orașe atât la nivel local, cât și la nivel global. De asemenea, ele ajută la orientarea politicii, planificării și gestionării în mai multe sectoare și părți interesate.

Avantajele pe care le oferă indicatorii standardizați

  • Eficiență în administrație și în furnizarea de servicii;
  • Modele de referință internaționale;
  • Evaluare și planificare locală mai eficientă;
  • Luarea unor decizii în cunoștință de cauză pentru factorii de decizie politică și managerii orașelor;
  • Preluarea unor modele de succes de la alte orașe;
  • Recunoaștere internațională;
  • Pârghie pentru obținerea de finanțare;
  • Un cadru pentru planificarea sustenabilității;
  • Transparență pentru investitori.

Standardul SR ISO 37120 poate fi achiziționat din magazinul nostru online sau de la Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).

Membrilor ASRO li se acordă o reducere suplimentară de 15%.