Versiune în limba română a standardului pentru reutilizarea DEEE

Colectarea și reciclarea deșeurilor electrice și electronice (DEEE) sunt foarte importante din două perspective. Pe de o parte, multe dintre aceste deșeuri conțin substanțe extrem de toxice și periculoase pentru mediu, iar pe de altă parte, DEEE-urile au o rată ridicată de reciclare, 80-90% din componentele lor putând fi reciclate și reutilizate.

În acest context, a apărut versiunea română a EN 50614:2020Cerințe privind pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Standardul se aplică proceselor referitoare la pregătirea pentru reutilizarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice și vine în sprijinul organizațiilor prin:

  • încurajarea reutilizării DEEE așa cum se specifică în Directiva DEEE (2012/19/UE);
  • reducerea volumului de deșeuri trimise la groapa de gunoi și incinerate prin redirecționarea DEEE pentru a fi pregătite în vederea reutilizării;
  • oferirea unui cadru care să garanteze consumatorilor și altor părți interesate securitatea echipamentelor și calitatea pregătirii acestora pentru reutilizare de către operatori;
  • promovarea și crearea de locuri de muncă în organizațiile implicate în mod legal în pregătirea DEEE pentru reutilizare;
  • prevenirea transferurilor ilegale (transfrontaliere) de DEEE pentru a permite autorităților de reglementare să diferențieze aceste echipamente de exporturile ilegale de DEEE.

Versiunea în limba română a fost realizată cu susținerea financiară a C.E.R.C.  – Coaliția pentru Economie Circulară și ECOTIC – Organizaţie a producătorilor și importatorilor de echipamente electrice și electronice din România.

Asociația Coaliția pentru Economie Circulară (C.E.R.C.) are ca scop promovarea principalului obiectiv al Pachetului CE privind Economia Circulară, acela de a stimula dezvoltarea de noi piețe și modele de afaceri, în scopul dezvoltării economiei și al creării de noi locuri de muncă.

ECOTIC gestionează deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) în numele a peste 600 de producători și importatori afiliați. ECOTIC asigură și supervizează întregul proces de preluare, transport, dezmembrare și reciclare astfel încât, la final, DEEE să nu mai reprezinte un pericol.

Le mulțumim reprezentanților celor două asociații pentru implicarea și suportul oferit.

Standardul SR EN 50614 este în patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 19Condiții, clasificare, încercări de mediu; Aspectele de mediu pentru sistemele şi produsele electrice şi electronice și poate fi achiziționat din magazinul nostru online sau de la Departamentul Vânzări (vanzari@asro.ro).

Membrilor ASRO li se acordă o reducere suplimentară de 15%.