Un nou standard ISO privind raportarea capitalului uman

Valoarea unei organizații este dată de valoarea angajaților săi – motiv pentru care forța de muncă a unei companii reprezintă adesea unul dintre cele mai mari costuri. Măsurarea rentabilității reale a investiției în capitalul uman poate fi o problemă destul de complicată.

Aceasta a devenit mult mai ușoară odată cu publicarea primului standard internațional de raportare a capitalului uman.

Este bine cunoscut faptul că strategiile eficiente privind resursele umane (HR) pot avea un impact pozitiv asupra performanței organizaționale. De asemenea, atunci când costurile forței de muncă reprezintă până la 70% din cheltuielile unei organizații, este important să fie realizată o strategie cât mai corectă.

Există multe sisteme și procese de management al resurselor umane care vizează maximizarea randamentului investițiilor în personal, dar acestea diferă de la o organizație la alta și de la o țară la alta, ceea ce face dificilă adaptarea cu precizie și relevanță la nivel internațional. Un nou standard ISO fost publicat pentru a asigura modalitățile convenite la nivel mondial de a face acest lucru.

ISO 30414, Managementul resurselor umane – Ghid pentru raportarea capitalului uman intern și extern, este primul standard internațional care permite unei organizații să obțină o imagine clară asupra contribuției efective a capitalului său uman. Aplicabil pentru organizații de toate tipurile și dimensiunile, acesta oferă orientări privind principalele domenii HR, cum ar fi cultura organizațională, recrutarea și cifra de afaceri, productivitatea, sănătatea și securitatea și leadershipul.

Dr. Ron McKinley, președintele comitetului tehnic ISO care a elaborat standardul, a declarat că ISO 30414 va permite organizațiilor să obțină o mai bună înțelegere a impactului lor asupra personalului și va ajuta la maximizarea contribuției angajaților pentru asigurarea succesului pe termen lung.

„Raportarea forței de muncă vizează regândirea modului în care trebuie înțeleasă și evaluată valoarea organizațională” a explicat el. „Mai mult decât atât, oferind o serie de indicatori-cheie care pot fi recunoscuți la nivel internațional, companiile multinaționale pot transfera mai ușor informațiile privind capitalul uman, pot controla mai bine activitățile lor internaționale în domeniul resurselor umane și pot oferi o mai mare transparență tuturor părților interesate”.

„Însă, standardul nu este doar pentru companiile multinaționale. Organizațiile de toate dimensiunile, inclusiv companiile mici și mijlocii, pot beneficia de posibilitatea de a alege măsurile cele mai relevante pentru acestea”. Guvernele și factorii decizionali, de asemenea, pot beneficia de acest standard, a mai spus McKinley, prin dobândirea unor cunoștințe mai aprofundate despre dezvoltarea capitalului uman în organizațiile din țările lor, în relația acestora cu alții, lucru extrem de important pentru inițiativele politice ale pieței forței de muncă.

ISO 30414 a fost elaborat de comitetul tehnic ISO / TC 260, Managementul resurselor umane, al cărui secretariat este deținut de ANSI, membru ISO din SUA.

Acest standard poate fi achiziționat de la ASRO, Serviciul Vânzări: email: vanzari@asro.ro.

Sursa: ISO