{:ro}Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD){:}{:en}Sustainable Development Goals (SDG){:}

{:ro}Prin oferirea celor mai bune practici în toate activitățile economice, de la agricultură până la sectorul bancar, standardele contribuie la producția durabilă de alimente și resurse, precum și la ocuparea forței de muncă. ODD 1: Fără sărăcie Eradicarea sărăciei, în toate formele sale, este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă umanitatea. ASRO recomandă pentru primul obiectiv de dezvoltare durabilă câteva standarde care conduc la creșterea economică, dar și la realizarea unor produse sigure și de calitate.
 • SR 4139:1998, Maşini de tocat carne cu acţionare manuală. Condiţii tehnice generale de calitate
 • SR EN 13248:2003, Articole de gătit. Cafetiere de uz casnic cu încălzire independentă. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare
 • SR EN 16889:2016, Igienă alimentară. Producerea şi distribuţia băuturilor calde de către aparate de preparare a băuturilor calde. Cerinţe de igienă, încercare de migrare
 • SR EN 60335-2-12:2004, Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru plite electrice de încălzit şi aparate similare
 • SR EN 60335-2-13:2010, Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare
 • SR EN 60335-2-9:2004, Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate mobile similare de preparat
 • SR EN 60442:2003, Prăjitoare de pâine electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare
 • SR EN 60619:2002, Aparate electrice pentru prepararea hranei. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare
 • SR EN 60661:2015, Metode de măsurare a performanţelor cafetierelor electrice pentru uz casnic
ODD 2: Foamete ,,zero” Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea calității alimentației, precum și promovarea agriculturii durabile, sunt câteva dintre elementele acestui obiectiv. ASRO recomandă pentru cel de-al doilea obiectiv de dezvoltare durabilă standarde care ajută la creșterea producției agricole.
 • SR EN 13684:2018, Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare. Securitate
 • SR EN 1853:2018, Maşini agricole. Remorci. Securitate
 • SR EN ISO 16119-4:2015, Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 4: Maşini de stropit fixe şi semimobile
 • SR EN ISO 17989-1:2016, Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Durabilitate. Partea 1: Principii
 • SR EN ISO 4254-1:2016, Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale
 • SR EN ISO 4254-5:2018, Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe acţionate de motor
 • SR EN ISO 4254-7:2018, Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje, maşini de recoltat bumbac şi maşini de recoltat trestie de zahăr
 • SR EN ISO 4254-8:2018, Maşini agricole. Securitate. Partea 8: Maşini de administrat îngrăşăminte solide
 {:}{:en}

By providing the best practices in all economic activities, from agriculture to the banking sector, the standards contribute to the sustainable food and resources production as well as to the employment.

SDG 1: No poverty

Eradicating poverty, in all its forms, is one of the highest challenges faced by humanity.

ASRO recommends for the first goal of sustainable development a number of standards that lead to economic growth but also to the production of safe and quality products.

 • SR 4139:1998, Manually operated meat grinders. General technical quality requirements
 • SR EN 13248:2003, Cooking items. Home coffee makers with independent heating. Definitions, requirements and testing methods
 • SR EN 16889:2016, Food hygiene. Production and distribution of hot drinks by hot drink makers. Hygiene requirements, migration test
 • SR EN 60335-2-12:2004, Household and similar electrical appliances. Security. Part 2-12: Particular requirements for electric heating plates and similar appliances
 • SR EN 60335-2-13:2010, Household and similar electrical appliances. Security. Part 2-13: Particular requirements for fat frying pots, frying pans and similar appliances
 • SR EN 60335-2-9:2004, Household and similar electrical appliances. Security. Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar mobile appliances
 • SR EN 60442:2003, Household electric toasters and for similar purposes. Methods of measuring the operation performance
 • SR EN 60619:2002, Electrical appliances for preparing food. Methods of measuring the operation performance
 • SR EN 60661:2015, Methods of measuring the performance of electric coffee machines for household use

SDG 2: “Zero” hunger

Eradicating hunger, ensuring food security and improving the food quality, and promoting a sustainable agriculture are some of the elements of this goal.

ASRO recommends for the second goal of sustainable development certain standards that help to increase agricultural production.

 • SR EN 13684:2018, Gardening machines. Hoeing machines and scarifiers. Security
 • SR EN 1853:2018, Agricultural machines. Trailers. Security
 • SR EN ISO 16119-4:2015, Agricultural and forestry machines. Environmental requirements for spraying machines. Part 4: Fixed and semimobile spraying machines
 • SR EN ISO 17989-1:2016, Tractors and Agricultural and forestry machines. Durability. Part 1: Principles
 • SR EN ISO 4254-1:2016, Agricultural machines. Security. Part 1: General requirements
 • SR EN ISO 4254-5:2018, Agricultural machines. Security. Part 5: Motor-operated soil-processing machines
 • SR EN ISO 4254-7:2018, Agricultural machines. Security. Part 7: Grain combine harvesters and feed harvesters and shredders, cotton harvesters and sugar cane harvesters
 • SR EN ISO 4254-8:2018, Agricultural machines. Security. Part 8: Solid fertilizers spreaders 

These standards can be purchased from ASRO, Sales Department at the following e-mail address: vanzari@asro.ro.

{:}