Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD)

Prin oferirea celor mai bune practici în toate activitățile economice, de la agricultură până la sectorul bancar, standardele contribuie la producția durabilă de alimente și resurse, precum și la ocuparea forței de muncă.

ODD 1: Fără sărăcie

Eradicarea sărăciei, în toate formele sale, este una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă umanitatea.

ASRO recomandă pentru primul obiectiv de dezvoltare durabilă câteva standarde care conduc la creșterea economică, dar și la realizarea unor produse sigure și de calitate.

 • SR 4139:1998, Maşini de tocat carne cu acţionare manuală. Condiţii tehnice generale de calitate
 • SR EN 13248:2003, Articole de gătit. Cafetiere de uz casnic cu încălzire independentă. Definiţii, cerinţe şi metode de încercare
 • SR EN 16889:2016, Igienă alimentară. Producerea şi distribuţia băuturilor calde de către aparate de preparare a băuturilor calde. Cerinţe de igienă, încercare de migrare
 • SR EN 60335-2-12:2004, Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-12: Prescripţii particulare pentru plite electrice de încălzit şi aparate similare
 • SR EN 60335-2-13:2010, Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-13: Prescripţii particulare pentru vase de prăjit în grăsime, tigăi de prăjit şi aparate similare
 • SR EN 60335-2-9:2004, Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-9: Prescripţii particulare pentru grătare, prăjitoare de pâine şi aparate mobile similare de preparat
 • SR EN 60442:2003, Prăjitoare de pâine electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare
 • SR EN 60619:2002, Aparate electrice pentru prepararea hranei. Metode de măsurare a aptitudinii de funcţionare
 • SR EN 60661:2015, Metode de măsurare a performanţelor cafetierelor electrice pentru uz casnic

ODD 2: Foamete ,,zero”

Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare și îmbunătățirea calității alimentației, precum și promovarea agriculturii durabile, sunt câteva dintre elementele acestui obiectiv.

ASRO recomandă pentru cel de-al doilea obiectiv de dezvoltare durabilă standarde care ajută la creșterea producției agricole.

 • SR EN 13684:2018, Maşini pentru grădinărit. Maşini pentru prăşit şi scarificatoare. Securitate
 • SR EN 1853:2018, Maşini agricole. Remorci. Securitate
 • SR EN ISO 16119-4:2015, Maşini agricole şi forestiere. Cerinţe de mediu pentru maşinile de stropit. Partea 4: Maşini de stropit fixe şi semimobile
 • SR EN ISO 17989-1:2016, Tractoare şi maşini agricole şi forestiere. Durabilitate. Partea 1: Principii
 • SR EN ISO 4254-1:2016, Maşini agricole. Securitate. Partea 1: Cerinţe generale
 • SR EN ISO 4254-5:2018, Maşini agricole. Securitate. Partea 5: Maşini de prelucrat solul cu organe acţionate de motor
 • SR EN ISO 4254-7:2018, Maşini agricole. Securitate. Partea 7: Combine de recoltat cereale şi maşini de recoltat şi tocat furaje, maşini de recoltat bumbac şi maşini de recoltat trestie de zahăr
 • SR EN ISO 4254-8:2018, Maşini agricole. Securitate. Partea 8: Maşini de administrat îngrăşăminte solide