Standardizarea

Standardizarea este o activitate specifică desfăşurată de un organism recunoscut şi potrivit unor principii stabilite, prin care se elaborează standarde sau alte documente de standardizare.

Standardizarea este organizată la nivel naţional prin organismul naţional de standardizare ASRO. La nivel european (regional) funcţionează organizaţiile europene de standardizare CENCENELEC şi ETSI, iar la nivel internaţional organizaţiile internaţionale de standardizare ISO şi IEC.

Activitatea de standardizare se desfăşoară în cadrul comitetelor tehnice, structuri de lucru organizate pe domenii specifice, fără personalitate juridică, înfiinţate în cadrul unui organism de standardizare recunoscut şi în care părţile interesate îşi desemnează reprezentanţi.

Operatorii economici, asociaţiile profesionale, instituţiile publice, autorităţile de supraveghere a pieţei, organismele de evaluare a conformităţii, asociaţiile de protecţie a consumatorilor şi alte părţi interesate participă în standardizare pentru a-şi promova interesele în domeniile care fac obiectul standardizării.