Talasoterapia – un pas spre starea de bine

Toată lumea cunoaște efectele benefice ale mării asupra stării de bine. Dar, mai puțini cunosc calitățile curative ale apei de mare și ale climatului marin. Pentru a beneficia cât mai eficient de acestea, se impune ca serviciile oferite în centrele de talasoterapie să fie de înaltă calitate.

Tocmai acesta este rolul noului standard SR ISO 17680:2019 – Turism și servicii conexe. Talasoterapie. Cerințe referitoare la serviciu.

 

Talasoterapia provine din cuvântul grecesc pentru ,,mare” și se referă la utilizarea medicală a proprietăților benefice ale mării (printre care se numără climatul de coastă, apa de mare, nămolul marin, algele marine, nisipul și alte substanțe extrase din mare) într-un scop preventiv și de remediere.

Calitățile curative ale apei de mare și ale climatului marin au fost folosite în scopuri terapeutice încă din vremurile romane; în prezent, talasoterapia este văzută ca un veritabil ajutor pentru starea de sănătate.

Pe lângă refacerea forțelor, grija de sine și reducerea stresului, talasoterapia ajută la găsirea unei stări de armonie între corp și spirit, precum și la rezolvarea unor probleme specifice, cum ar fi: tonusul muscular, tulburările de somn, circulația sanguină, artrita, menopauza sau tulburări ale sistemului respirator.

Talasoterapia oferă o gamă largă de pachete: băi de nămol și apă de mare, dușuri subacvatice, hidromasaj, aromoterapie, inhalații și băuturi specifice, împachetări cu alge marine și nămol. Toate acestea există pentru a ajuta readucerea corpului la o stare de calm corespunzătoare.

Pentru ca un tratament să aibă efect, este important să fie urmate sfaturile profesioniștilor calificați, iar scopul acestui standard este de a asigura servicii de bună calitate în centrele de talasoterapie cu tratamente susținute întotdeauna de opinia medicală.

Acest standard internațional stabilește cerințele pentru furnizarea de servicii în centrele de talasoterapie, utilizând efectele benefice ale mediului marin, în scopuri curative sau preventive, având ca obiectiv asigurarea:

 • serviciilor de bună calitate, care răspund nevoilor implicite și explicite ale clientului;
 • respectării conceptului de talasoterapie;
 • implementării principiilor de igienă și securitate;
 • confortului clienților.

Standardul este complex, acoperind toate aspectele specifice serviciilor de talasoterapie și cuprinzând cerințe privind:

 • instalațiile și echipamentele necesare în zonele de servicii generale, zonele tehnice, zonele de îngrijire și zonele pentru personal;
 • instalațiile și echipamentele de iluminare și ventilație, încălzire și condiționarea aerului, alimentare cu apă potabilă și tratarea apei de mare reziduală;
 • calificările și pregătirea profesională a personalului medical și paramedical, tehnic, administrativ și alte categorii de personal;
 • elementele de îngrijire: apa de mare, algele marine și nămolul marin;
 • sistemele de igienă, care pleacă de la cerințele privind accesul la centrul de talasoterapie și controlul calității materiilor prime, până la mentenanță și curățenie (plan de curățare și dezinfectare, monitorizare, managementul deșeurilor, managementul lenjeriei etc.);
 • serviciul de relații cu clienții, referitoare la informare și reclamații;
 • procesele suport.

Standardul cuprinde, de asemenea, trei anexe:

 • Anexa A – Tabel referitor la criteriile microbiologice aplicabile apei de mare utilizate în talasoterapie
 • Anexa B – Tabele legate de standardele și limitele acceptabile ale parametrilor fizico-chimici și toxicologici ai apei de mare utilizate
 • Anexa C – Compoziția medie a apei de mare

Standardul se poate achiziționa de la ASRO, Departamentul Vânzări, e-mail: vanzari@asro.ro.