Managementul IA: cheia succesului în era digitală

Într-o lume unde mașinile autonome și instrumentele IA generative, precum ChatGPT și Google Bard, devin tot mai prezente, inteligența artificială (IA) se dovedește a fi un element central în viața noastră de zi cu zi.

Dar ce este, de fapt, inteligența artificială? Un bun exemplu sunt asistenții virtuali IA, care răspund la comenzi vocale și efectuează sarcini pe baza intrărilor utilizatorilor, integrându-se în mod natural și util în dispozitivele cotidiene.

Dar aplicațiile IA merg mult dincolo de aceasta, revoluționând modul în care afacerile operează. Dezvoltarea continuă a învățării automată și a celei profunde (deep learning) creează o schimbare de paradigmă în aproape fiecare sector industrial, de la sănătate și finanțe până la tehnologia informației. Și în centrul tuturor acestor inovații și optimizări, găsim sistemele de management IA.

Cu riscurile și complexitatea cu care vine inteligența artificială, este esențial să avem mecanisme robuste de guvernanță. Sistemele de management IA joacă un rol foarte important în dezvoltarea și implementarea tehnologiilor IA, oferind evaluări eficiente ale riscurilor și tratamentele aferente.

Ce este inteligența artificială?

IA este o tehnologie care face ca mașinile și programele de calculator să fie inteligente, permițându-le să execute sarcini care necesită în mod tipic inteligență umană. Aceasta include înțelegerea limbajului uman, recunoașterea modelelor, învățarea din experiență și luarea deciziilor. Sistemele IA funcționează procesând cantități imense de date pentru a modela propriile decizii.

Din perspectiva tehnologică, conform SR EN ISO/IEC 22989:2023, inteligența artificială reprezintă „capacitatea de a dobândi, procesa, crea și aplica cunoștințe, sub forma unui model, pentru a efectua una sau mai multe sarcini date”.

Despre sistemele de management IA

Un sistem IA funcționează pe baza intrărilor, inclusiv reguli predefinite și date, care pot fi furnizate de oameni sau mașini, pentru a efectua sarcini specifice. Pe măsură ce capabilitățile AI cresc exponențial, apar preocupări profunde privind confidențialitatea, părtinirea, inegalitatea, siguranța și securitatea. ISO/IEC 42001, primul standard internațional dedicat unui sistem de management al inteligenței artificiale, oferă un cadru pentru a ghida afacerile pe parcursul călătoriei lor IA.

ISO/IEC 42001 este un standard internațional care oferă orientări pentru guvernanța și managementul tehnologiilor IA, acoperind aspecte precum etica, responsabilitatea, transparența și confidențialitatea datelor. Conceput pentru a supraveghea diversele aspecte ale inteligenței artificiale, standardul oferă o abordare integrată a gestionării proiectelor IA, de la evaluarea riscurilor la elliminarea eficientă al acestora.

De la risc la oportunitate

ISO/IEC 42001 a fost elaborat cu scopul de a veni în sprijinul părților interesate, dar și al societatății în general, îmbunătățind calitatea, securitatea, trasabilitatea, transparența și fiabilitatea aplicațiilor AI, și crescând eficiența evaluărilor de risc AI.

Ciclul robust de îmbunătățire continuă

Ca standard de sistem de management, ISO/IEC 42001 se bazează pe procesul „Plan-Do-Check-Act” de stabilire, implementare, menținere și îmbunătățire continuă a inteligenței artificiale. Acest proces este important pentru a asigura recunoașterea valorii AI pentru creștere și nivelul corect de supraveghere.

Deblocarea potențialului IA

Inteligența artificială va continua să se îmbunătățească și să se perfecționeze în timp. Pe măsură ce face acest lucru, managementul IA va trebui să se adapteze la aceste schimbări, concentrându-se pe modurile diferite în care poate menține și accelera sistemele IA pentru lumea afacerilor. Suntem la o răscruce unde este necesară o abordare măsurată: cum valorificăm la maximum oportunitățile IA fără a cădea pradă riscurilor?

Navigarea între oportunitate și risc este posibilă doar cu o guvernanță robustă în loc. De aceea, este important ca liderii de afaceri și industrie să se educe despre ISO/IEC 42001 – un sistem de management IA care pune bazele pentru o utilizare etică, sigură și orientată spre viitor a inteligenței artificiale în diversele sale aplicații. Este un act de echilibru, iar o înțelegere mai clară a acestui echilibru ne poate ajuta să navigăm pe căile potențiale ale călătoriei noastre colective cu inteligența artificială.

Ce este standardul ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001 este un standard internațional care specifică cerințele pentru stabilirea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a unui Sistem de Management al Inteligenței Artificiale (AIMS) în cadrul organizațiilor. Este conceput pentru entități care furnizează sau utilizează produse sau servicii bazate pe inteligență artificială, asigurând dezvoltarea și utilizarea responsabilă a acestor sisteme.

De ce este important standardul ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001 este primul standard internațional pentru sistemele de management a IA și oferă orientări valoroase într-un domeniu tehnologic într-o rapidă și continuuă schimbare. El abordează provocările unice pe care le prezintă inteligența artificială, cum ar fi considerațiile de natură etică, transparența și învățarea continuă. Pentru organizații, acesta stabilește o modalitate structurată de a gestiona riscurile și oportunitățile asociate cu IA, echilibrând inovația cu guvernanța.

Beneficii

  • Oferă un cadru pentru gestionarea riscurilor și oportunităților
  • Demonstrează utilizarea responsabilă a IA
  • Asigură trasabilitatea, transparența și fiabilitatea
  • Economii de costuri și câștiguri de eficiență în dezvoltarea sistemeleor IA

ISO/IEC 42001 este un ghid esențial pentru organizații în era digitală, oferind un cadru solid pentru integrarea responsabilă și eficientă a inteligenței artificiale în diverse industrii și practici de afaceri.