Standardele susțin sănătatea pentru toți

Jumătate din populația lumii nu beneficiază de servicii de asistență medicală. Multe familii sunt obligate să aleagă între asistență medicală și alte necesități vitale cum ar fi alimentele sau locuințele. Nu este nici o surpriză faptul că tema pentru Ziua Mondială a Sănătății din acest an este Acoperirea universală a sănătății – fără discriminare.

Îngrijirea medicală este un drept fundamental al omului, căruia organizațiile de standardizare îi acordă o mare atenție. Standardele din acest domeniu permit sistemelor de asistență medicală să compare serviciile, să facă schimb de informații, să colecteze date și să protejeze intimitatea pacienților.

Asigurarea asistenței medicale pentru toate mediile necesită implicarea tuturor părților interesate: pacienți, clinicieni, medici, producători, oameni de știință, factorii de decizie politică și așa mai departe. Îngrijirea medicală ne afectează viețile, iar beneficiile unui sistem funcțional pentru toată lumea sunt evidente: copiii sănătoși pot merge la școală și pot învăța, iar adulții sănătoși pot merge la muncă și își pot câștiga existența. Pe termen lung, acest sistem conduce la o stabilitate economică mai mare.

Cu toate acestea, crearea sistemelor de asistență medicală funcționale nu este o sarcină ușoară, dar standardizarea oferă platforma corespunzătoare pentru ca părțile interesate să se unească și să creeze soluții care să dea rezultate.

În acest domeniu, sub coordonarea ASRO, funcționează 6 comitete tehnice care depun eforturi pentru a participa la elaborarea și adoptarea standardelor internaționale și europene ca standarde române, cu scopul de a crea o bază care să contribuie la asigurarea sănătății și securității pacienților.

De exemplu, comitetele tehnice: ASRO/CT 377 – Medicale și ASRO/CT 22 – Echipamente electromedicale au în patrimoniu standarde referitoare la managementul calității dispozitivelor medicale, contribuind la securitatea designului și la performanța produselor medicale. În plus, comitetul tehnic, ASRO/CT 319 – Informatica medicală, participă la elaborarea standardelor care permit schimbul de date între diferite sisteme. O astfel de interoperabilitate va avea un impact durabil în viitor asupra modului în care datele pacientului sunt transferate de la un sistem la altul.

Comunitatea de standardizare joacă un rol important în sprijinirea obiectivului SDG 3 pentru Dezvoltare Durabilă al Organizației Națiunilor Unite, care are ca scop „asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți” prin cele peste 900 de standarde adoptate, dedicate sănătății, respectiv dispozitivelor și serviciilor medicale.  

10 dintre cele mai utilizate standarde din acest domeniu sunt:

  • SR EN ISO 15189:2013, Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate și competență
  • SR ISO 15190:2005, Laboratoare medicale. Cerințe pentru securitate
  • SR EN ISO 13485:2016, Dispozitive medicale. Sisteme de management al calității. Cerințe pentru scopuri de reglementare
  • SR EN ISO 14971:2012, Dispozitive medicale. Aplicarea managementului riscului la dispozitive medicale
  • SR EN 60601-1:2007, Aparate electromedicale. Partea 1: Cerințe generale de securitate de bază și performanțe esențiale
  • SR EN ISO 17665-1:2007, Sterilizarea dispozitivelor medicale. Căldură umedă. Partea 1: Cerințe pentru implementare, validare și control de rutină pentru procese de sterilizare a dispozitivelor medicale
  • SR EN 1040:2006, Antiseptice și dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității bactericide de bază a antisepticelor și dezinfectantelor chimice. Metode de testare și cerințe (faza 1)
  • SR EN 1275:2006, Antiseptice și dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității fungicide sau levuricide de bază a antisepticelor și dezinfectantelor chimice. Metode de testare și cerințe (faza 1)
  • SR EN 14348:2005, Antiseptice și dezinfectante chimice. Testarea cantitativă a suspensiei pentru evaluarea activității micobactericide a dezinfectantelor chimice de uz medical, inclusiv a dezinfectantelor pentru instrumentar. Metode de testare și cerințe (faza 2, etapa 1)
  • SR EN 14561:2006, Antiseptice și dezinfectante chimice. Testarea cantitativă pe suporturi de germeni, pentru evaluarea activității bactericide în domeniul instrumentarului de uz medical. Metode de testare și cerințe (fază 2, etapă 2)