Standardele, esențiale pentru politicile de mediu ale UE

La finalul lunii februarie, Comisia Europeană a adoptat noua strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice, care stabilește calea pregătirii pentru impactul inevitabil pe care acestea îl vor avea în Europa.

În strategie se evidențiază rolul important al standardizării și, în acest sens, Comisia Europeană își arată intenția clară de a spori cooperarea cu organizațiile de standardizare pentru a se asigura că standardele existente, dar și cele ce vor fi elaborate, pot oferi soluții pentru schimbările climatice.

Organizațiile europene de standardizare, CEN și CENELEC susțin efortul european de atenuare a schimbărilor climatice, precum și pregătirea pentru consecințele sale inevitabile. De la publicarea primei strategii de adaptare a UE la schimbările climatice din anul 2013, CEN și CENELEC au lucrat îndeaproape cu Comisia Europeană și au elaborat sau revizuit standarde prioritare relevante.

De asemenea, la sfârșitul anului 2020 a fost înființat un nou comitet tehnic european. CEN/TC 467- Schimbări climatice are obiectivul de a elabora standarde europene în sprijinul politicilor Uniunii Europene, acest lucru indicând în mod clar importanța pe care o acordă standardizarea europeană schimbărilor climatice.

O privire de ansamblu asupra activităților organizațiilor europene de standardizare în sprijinul eforturilor de atenuare a schimbărilor climatice poate fi găsită în documentul publicat de CEN și CENELEC,  ”Standards in support of the European Green Deal Commitments”